Libraria Eu Sunt - libraria sufletului
intrare cont | creare cont | asistenţă
» EuSunt » Apocalipse apocrife ale Noului Testament miercuri, 18 octombrie 2017 
căutare avansată
  căutare   OK
 
domenii
arte divinatorii astrologie budism creştinism dicţionare filosofie hinduism islamism iudaism literatură maeştri spirituali mitologie ocultism orientări spirituale paranormal psihologie taoism terapii yoga
 
 
index alfabetic
noutăţi în curând autori edituri titluri
 
 
newsletter

abonare
 
 
informaţii utile
asistenţă cum comand despre livrare cum plătesc despre EuSunt anunţuri
 
 
link-uri
link-uri parteneri
 

Apocalipse apocrife ale Noului Testament

Recomanda unui prieten Recomanda unui prieten
Apocalipse apocrife ale Noului Testament Imaginea mare preţ Eu Sunt: 23,00 lei

preţ listă: 26,00 lei

reducere:
3,00 lei (11,54%)
momentan indisponibilă *

Puteţi cere ca să fiţi anuntaţi atunci când această carte devine disponibilă.
Pentru aceasta trebuie ca să fiţi autentificaţi.
Apasaţi aici pentru a vă autentifica.
alte modalităţi de comandă:

1. prin e-mail la comenzi@eusunt.ro

2. prin messenger la libraria_eusunt

3. telefonic la:
orange 0754.025.588
vodafone 0722.298.137
romtelecom 021.665.69.86

Detalii despre cartea Apocalipse apocrife ale Noului Testament

Chiar dacă Biserica primară şi-a exercitat adecvat discernământul iar canonul Noului Testament a fost repede recunoscut şi universal acceptat, totuşi scrierile apocrife care au circulat în paralel cu cele canonice au exercitat o influenţă profundă (mai ales în epoca medievală) asupra gândirii şi artei creştine.
Scopul literaturii apocaliptice este de a face cunoscută oamenilor o revelaţie divină. Urmărind un scop precis, Dumnezeu descoperă anumite lucruri tainice unor oameni aleşi. Această dezvăluire se petrece în viziuni date direct profeţilor sau este mijlocită de o fiinţă cerească. Principala caracteristică a scrierilor apocaliptice este viziunea profetică asupra sfârşitului lumii, modul în care se va exercita judecata lui Dumnezeu şi care va fi soarta oamenilor în urma acestei Judecăţi. Pentru aceasta este folosită o imagerie bogată iar parabola şi elementele de mister sunt atotprezente.
Documentele cuprinse în volumul de faţă (Apocalipsa lui Moise; Apocalipsa lui Ezdra; Apocalipsa lui Pavel; Revelaţia lui Ioan Teologul; Cartea lui Ioan despre Adormirea Mariei; Apocalipsa lui Petru, Apocalipsa Fecioarei; Apocalipsa lui Zedra) sunt valoroase pentru că ne permit să surprindem licăriri ale stării de conştiinţă şi ale modurilor de gândire creştine din primele secole.
Cuvânt înainte ... 7

Apocalipsa lui Moise (trad. Gh. Fedorovici) ... 17

Apocalipsa lui Ezdra (trad. Gh. Fedorovici) ... 45

Apocalipsa lui Pavel (trad. Gh. Fedorovici) ... 63

Revelaţia lui Ioan Teologul (trad. Gh. Fedorovici) ... 95

Adormirea Maicii Domnului (trad. M. Medeleanu) ... 117
I. CARTEA LUI IOAN DESPRE ADORMIREA MARIEI ... 121
II. DESPRE ADORMIREA BINECUVÂNTATEI FECIOARE MARIA (PRIMA FORMĂ LATINĂ) ... 138
III. ADORMIREA FECIOAREI MARIA (A DOUA FORMĂ LATINĂ) ... 151

Apocalipsa lui Petru (trad. M. Medeleanu) ... 165
FRAGMENTE DIN APOCALIPSA LUI PETRU ... 177

Apocalipsa Fecioarei (trad. M. Medeleanu) ... 179

Apocalipsa lui Zedra (trad. M. Medeleanu) ... 199

Bibliografie selectivă (istoria bisericii primare, istoria dogmei, literatură creştină) ... 213
Index general ... 216

pag. 41

   CAPITOLUL 40

   Apoi Dumnezeu a grăit către arhanghelul Mihail astfel: "Du-te în rai, în cel de-al treilea cer, şi adu-Mi trei rânduri de veşminte de vison şi mătase". După care le-a zis lui Mihail, Gavriil, Uriel şi Rafail: "Acoperiţi trupul lui Adam cu aceste veşminte, aduce-ţi untdelemn de măsline binemirositor şi turnaţi-l peste el".
   După ce au făcut toate acestea, au pregătit trupul pentru înmormântare. Atunci Domnul a spus: "Să fie adus şi trupul lui Abel". Şi aducând încă un rând de veşminte, l-au pregătit şi pe acesta de îngropăciune, căci aceasta nu se făcuse din ziua în care fusese înjunghiat de Cain, fratele lui. Căci vicleanul Cain, deşi mult s-a ostenit să-i ascundă trupul, nu a izbutit, fiindcă pământul nu voia să-1 primească, spunând: "Nu voi lua la mine2 un trup înainte ca ţărâna luată din mine şi meşteşugit alcătuită să se întoarcă la mine".
   Aşadar îngerii luară trupul şi-l aşezară pe o stâncă, unde a rămas până în ceasul morţii lui Adam. Aşa că au fost îngropaţi împreună, potrivit poruncii lui Dumnezeu, în părţile raiului, în locul acela de unde Dumnezeu a luat ţărâna trebuincioasă facerii lor. Iar Dumnezeu a trimis şapte îngeri în rai; aceştia au adus multe aromate, pe care le-au...

pag. 41

   CAPITOLUL 40

   Apoi Dumnezeu a grăit către arhanghelul Mihail astfel: "Du-te în rai, în cel de-al treilea cer, şi adu-Mi trei rânduri de veşminte de vison şi mătase". După care le-a zis lui Mihail, Gavriil, Uriel şi Rafail: "Acoperiţi trupul lui Adam cu aceste veşminte, aduce-ţi untdelemn de măsline binemirositor şi turnaţi-l peste el".
   După ce au făcut toate acestea, au pregătit trupul pentru înmormântare. Atunci Domnul a spus: "Să fie adus şi trupul lui Abel". Şi aducând încă un rând de veşminte, l-au pregătit şi pe acesta de îngropăciune, căci aceasta nu se făcuse din ziua în care fusese înjunghiat de Cain, fratele lui. Căci vicleanul Cain, deşi mult s-a ostenit să-i ascundă trupul, nu a izbutit, fiindcă pământul nu voia să-1 primească, spunând: "Nu voi lua la mine2 un trup înainte ca ţărâna luată din mine şi meşteşugit alcătuită să se întoarcă la mine".
   Aşadar îngerii luară trupul şi-l aşezară pe o stâncă, unde a rămas până în ceasul morţii lui Adam. Aşa că au fost îngropaţi împreună, potrivit poruncii lui Dumnezeu, în părţile raiului, în locul acela de unde Dumnezeu a luat ţărâna trebuincioasă facerii lor. Iar Dumnezeu a trimis şapte îngeri în rai; aceştia au adus multe aromate, pe care le-au...

pag. 67-68

   Revelaţia Sfântului Apostol Pavel: despre lucrurile care i-au fost descoperite când a fost înălţat în cel de-al treilea cer şi, ajungând în rai, a auzit cuvinte de negrăit.

   CAPITOLUL 1

   În cetatea Tars, în casa sfântului apostol Pavel, locuia un bărbat de vază ce se afla în slujba evlaviosului rege Theodosius şi a venerabilului Gratianus; acestuia i s-a arătat un înger al Domnului, care i-a zis: "sapă sub talpa acestei case şi scoate de sub ea orice vei găsi". Însă el a crezut că a visat.

   CAPITOLUL 2

   Şi arătându-se îngerul şi a treia oară, bărbatul acela s-a încredinţat, şi făcu după cum i se spusese; şi săpând la temelia casei, a dat peste un cufăr de marmură în care se afla această descoperire, pe care luând-l, l-a arătat mai marelui cetăţii. Acesta, văzându-l pecetluit cu plumb, l-a trimis la regele Theodosius, neştiind despre ce era vorba. Cum l-a primit, regele a copiat conţinutul sulurilor, trimiţând originalul la Ierusalim. Iar ce se afla scris acolo sunt următoarele:

   CAPITOLUL 3

   Cuvântul lui Dumnezeu a venit la mine, zicând: "Spune-le acestor oameni: Până când veţi mai păcătui şi veţi adăuga peste păcatele voastre şi veţi trezi mânia lui Dumnezeu care v-a făcut, zicând că sunteţi fiii lui Avraam, când de fapt voi faceţi lucrările Satanei, clevetind împotriva lui Dumnezeu, fălindu-vă pururi înaintea Celui Preaînalt deşi sunteţi orbi faţă de păcatele în care vă scăldaţi? Aflaţi aşadar, fii ai oamenilor, că întreaga făptură a fost supusă lui Dumnezeu, dar că numai neamul omenesc, prin păcatele săvârşite, l-a mâniat pe Dumnezeu.

   CAPITOLUL 4

   Căci nu o dată acel mare luminător din cer care este soarele, s-a înfăţişat dinaintea lui Dumnezeu, aducând acestea împotriva oamenilor: "Doamne Dumnezeule Atotputernic, oare cât vei mai răbda...

pag. 121

   I. CARTEA LUI IOAN DESPRE ADORMIREA MARIEI

   Pe când Preasfânta Maică a lui Dumnezeu şi Pururi Fecioară Maria mergea la sfântul mormânt al Domnului nostru pentru a cinsti locul acela prin tămâiere, precum îi era ei obiceiul, stând în genunchi a fost uimită să vadă că Hristos Dumnezeul nostru, care se născuse din ea, s-a întors iarăşi la ea. Iar iudeii, văzând-o că zăboveşte pe lângă sfântul mormânt, au mers la mai-marii preoţi, zicând: "Maria se duce la mormânt în fiecare zi". Deci mai marii preoţi, chemând la dânşii străjile pe care le puseseră acolo pentru a opri pe oricine ar voi să meargă şi să se roage lângă sfântul mormânt, au cercetat voind să ştie dacă este adevărat ce auziseră despre Maria. Dar străjile au răspuns că nu aveau cunoştinţă despre lucrul acela, fiindcă Dumnezeu o făcuse pe Maria nevăzută pentru ei.

pag. 201

   Cuvântul lui Zedra cel sfânt şi binecuvântat despre dragoste, şi despre căinţă şi creştinii ortodocşi, şi despre A Doua Venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul să vă binecuvânteze.

   I. Dragii mei, să ţinem la loc de cinste dragostea curată; căci de multe lucruri ne poticnim noi în fiecare zi, [în fiecare] noapte şi [în fiecare] ceas. Şi din această pricină ar trebui să dobândim dragostea, pentru că ea răscumpără o mulţime de păcate: căci, care este folosul, copiii mei, dacă avem toate lucrurile şi nu avem dragostea mântuitoare...
   O, dragoste binecuvântată, tu care aduci toate lucrurile bune. Binecuvântat este omul care a dobândit credinţa adevărată şi dragostea curată, căci aşa cum a spus învăţătorul, nu există dragoste mai mare decât aceea a omului care îşi jertfeşte viaţa pentru prietenul său.

   II. Şi în chip nevăzut auzi un glas în urechile sale: "Apropie-te, Zedra, căci ai vrut şi ai căutat să vorbeşti cu Dumnezeu, şi să-L întrebi dacă îţi poate...

 • cartea a apărut în aprilie 2007 la editura Herald, în cadrul colecţiei Manuscris
 • traducător: Gheorghe Fedorovici; Monica Medeleanu
 • cartea cuprinde 224 pagini în format 13x22cm şi o greutate de 0.225 kg
 • ISBN: 978-973-7970-62-6
 • cartea a fost vizualizată de 3462 ori începând cu data de 06.05.2011
Nu sunt păreri

Puteţi adăuga păreri doar dacă sunteţi autentificat.
 • Poşta Română
  10.00 lei
  Livrare prin Poşta Română, plata ramburs
  Termen de livrare: 2-4 zile lucrătoare
  - Gratuit pentru comenzi cu valoare a produselor mai mare de 150.00 lei

 • Livrare prin curier rapid în Bucureşti şi zone limitrofe (Bookurier)
  10.00 lei
  Bucureşti, Bragadiru, Buftea, Chiajna, Chitila, Dobroeşti, Dudu, Măgurele, Mogoşoaia, Otopeni, Pantelimon, Popeşti Leordeni, Pipera, Roşu, Voluntari.
  Termen de livrare: 24-48 ore (în funcţie de ora la care s-a lansat comanda)
  - Gratuit pentru comenzi cu valoare a produselor mai mare de 150.00 lei

 • Livrare prin curier rapid în alte localităţi decât Bucureşti
  14.00 lei
  livrare prin curier rapid în orice localitate, confirmarea livrării se va face telefonic
  Termen de livrare: 24-48 ore (în funcţie de ora la care s-a lansat comanda)
  - Gratuit pentru comenzi cu valoare a produselor mai mare de 200.00 lei

Nu sunt definite linkuri pentru această carte
contact | termeni şi condiţii | © EuSunt.ro | ultima actualizare miercuri, 18 octombrie 2017
Cărţi vizualizate recent
toolbar
toolbar