Libraria Eu Sunt - libraria sufletului
intrare cont | creare cont | asistenţă
» EuSunt » Cele zece mari puteri cosmice miercuri, 18 octombrie 2017 
căutare avansată
  căutare   OK
 
domenii
arte divinatorii astrologie budism creştinism dicţionare filosofie hinduism islamism iudaism literatură maeştri spirituali mitologie ocultism orientări spirituale paranormal psihologie taoism terapii yoga
 
 
index alfabetic
noutăţi în curând autori edituri titluri
 
 
newsletter

abonare
 
 
informaţii utile
asistenţă cum comand despre livrare cum plătesc despre EuSunt anunţuri
 
 
link-uri
link-uri parteneri
 

Cele zece mari puteri cosmice

Dasa Mahavidyas
de Sri S. Shankaranarayanan
Recomanda unui prieten Recomanda unui prieten
Cele zece mari puteri cosmice Imaginea mare preţ Eu Sunt: 19,00 lei

preţ listă: 20,00 lei

reducere:
1,00 leu (5,00%)
momentan indisponibilă *

Puteţi cere ca să fiţi anuntaţi atunci când această carte devine disponibilă.
Pentru aceasta trebuie ca să fiţi autentificaţi.
Apasaţi aici pentru a vă autentifica.
alte modalităţi de comandă:

1. prin e-mail la comenzi@eusunt.ro

2. prin messenger la libraria_eusunt

3. telefonic la:
orange 0754.025.588
vodafone 0722.298.137
romtelecom 021.665.69.86

Detalii despre cartea Cele zece mari puteri cosmice

Cele Zece Mari Puteri Cosmice sunt zece mahavidya, Mari Ştiinţe menţionate în Tantra Shastra, Puterile şi Figurile Fundamentale ale Mamei Universului. Fiecare dintre ele defineşte o funcţie cosmică şi fiecare dintre ele conduce către conştientizarea unicului adevăr. Energia lui KALI, puterea sunetului a lui TARA, frumuseţea şi extazul lui SUNDARI, privirea vastă a lui BHUVANESWARI, strălucitoarea atracţie a lui BHAIRAVI, deosebita forţă a lui CHINNAMASTA, tăcuta inerţie a lui DHUMAVATI şi puterea paralizantă a lui BHAGALAMUKHI, jocul expresiv al lui MATANGI, precum şi pacea şi armonia emanate de KAMALATMIKA sunt numeroasele caracteristici ale Conştiinţei Supreme prin manifestările ei distincte care au făcut posibilă creaţia.în aceste paisprezece capitole pline de lumină, autorul se cufundă în cercetarea trecutului nemuritor al misterelor Tantrice şi scoate la iveală dovezi relevante chiar şi în acest prezent dominat de ştiinţa empirică.
DISCIPLINE ALE CUNOAŞTERII ... 10

KALI ... 19
TARA ... 27
TRIPURASUNDARI ... 40
BHUVANESHWARI ... 50
TRIPURABHAIRAVI ... 61
CHINNAMASTA ... 73
DHUMAVATI ... 87
BAGALAMUKHI ... 99
MATANGI ... 111
KAMALATMIKA ... 123

CORESPONDENŢA CU ALTE DISCIPLINE ... 133
SADHANA ... 147
SINTEZĂ ... 153

pag. 16

   ...care a făcut posibilă această creaţie. Tantra afirmă că Supremul poate fi realizat în toate aceste puncte diferite. În funcţie de priceperea şi de aptitudinile fiecărui aspirant, el o realizează pe marea Zeiţă, devine identificat cu ea în tăria ei, în forţa ei izbitoare, în puterea ei paralizantă sau în frumuseţea şi beatitudinea ei, în acordul şi armonia ei. Dacă vrei să te scalzi într-un râu, nu poţi să te scalzi în tot râul - te scalzi doar într-un loc. Tot aşa, dacă un aspirant vrea să ajungă la Divinitate, circumscris fiind de receptivitatea şi de capacitatea lui, el alege o anumită cale, acceptă să adore un aspect particular al Divinităţii. Întrucât preocuparea sa este exclusivistă, progresul este rapid şi abordarea devine directă. In final el ajunge la o identificare perfectă cu Divinitatea.
   Dar intenţia Tantrei nu este să limiteze capacitatea individului la o realizare particulară, oricât de perfectă ar fi aceasta. Este adevărat că există zece Maha Vidyas care conduc direct la Adevărul Suprem, zece căi marcate, sigure şi lipsite de primejdii pentru a avea o abordare imediată şi directă. De pildă, dacă cineva apelează la Sadhana pentru Maha Vidya, Chinnamasta, în final va ajunge la o identificare perfectă cu Supremul. Este însă o identificare parţială, pentru că Chinnamasta este doar o faţetă a Supremului, care are multiple faţete. Pentru a ajunge la Divinitatea Totală este necesară nu o realizare particulară, ci o realizare globală. Urmând analogia noastră cu scăldatul într-un râu, dacă cineva doreşte să înţeleagă fluxul şi refluxul, vârtejurile şi curenţii dintr-un râu, el va trebui să se scalde în diferite locuri din acel râu. Exact aşa se întâmplă când faci o baie sacră într-un loc sfânt. De pildă, în Kashi, băile în mai multe locuri sunt prescrise pentru ca cel care se îmbăiază să aibă o realizare deplină a grandorii Divinului Gange. În mod similar, în aceste zece mari discipline ale cunoaşterii, aspirantul poate...

pag. 16

   ...care a făcut posibilă această creaţie. Tantra afirmă că Supremul poate fi realizat în toate aceste puncte diferite. În funcţie de priceperea şi de aptitudinile fiecărui aspirant, el o realizează pe marea Zeiţă, devine identificat cu ea în tăria ei, în forţa ei izbitoare, în puterea ei paralizantă sau în frumuseţea şi beatitudinea ei, în acordul şi armonia ei. Dacă vrei să te scalzi într-un râu, nu poţi să te scalzi în tot râul - te scalzi doar într-un loc. Tot aşa, dacă un aspirant vrea să ajungă la Divinitate, circumscris fiind de receptivitatea şi de capacitatea lui, el alege o anumită cale, acceptă să adore un aspect particular al Divinităţii. Întrucât preocuparea sa este exclusivistă, progresul este rapid şi abordarea devine directă. In final el ajunge la o identificare perfectă cu Divinitatea.
   Dar intenţia Tantrei nu este să limiteze capacitatea individului la o realizare particulară, oricât de perfectă ar fi aceasta. Este adevărat că există zece Maha Vidyas care conduc direct la Adevărul Suprem, zece căi marcate, sigure şi lipsite de primejdii pentru a avea o abordare imediată şi directă. De pildă, dacă cineva apelează la Sadhana pentru Maha Vidya, Chinnamasta, în final va ajunge la o identificare perfectă cu Supremul. Este însă o identificare parţială, pentru că Chinnamasta este doar o faţetă a Supremului, care are multiple faţete. Pentru a ajunge la Divinitatea Totală este necesară nu o realizare particulară, ci o realizare globală. Urmând analogia noastră cu scăldatul într-un râu, dacă cineva doreşte să înţeleagă fluxul şi refluxul, vârtejurile şi curenţii dintr-un râu, el va trebui să se scalde în diferite locuri din acel râu. Exact aşa se întâmplă când faci o baie sacră într-un loc sfânt. De pildă, în Kashi, băile în mai multe locuri sunt prescrise pentru ca cel care se îmbăiază să aibă o realizare deplină a grandorii Divinului Gange. În mod similar, în aceste zece mari discipline ale cunoaşterii, aspirantul poate...

pag. 42-43

   Căci "iubirea există prin sine, iar mişcarea ei este liberă şi independentă de obiectele în care şi prin care se manifestă. Iubirea nu se manifestă doar în oameni; ea este pretutindeni. Mişcarea ei este prezentă în plante, poate chiar şi în pietre; prezenţa ei poate fi uşor detectată în animale. Toate deformările acestei Puteri mari şi divine provin din obscuritatea, din ignoranţa şi din egoismul instrumentului, care este limitat. Iubirea nu are aderenţe, nu are dorinţe, nu este însetată să posede, nu este ataşată de sine însăşi; pura ei mişcare, căutarea unirii sinelui cu divinitatea, o căutare absolută şi care nu ţine cont de celelalte lucruri. Iubirea divină se dăruieşte pe sine fără să ceară nimic. Nu e nevoie să mai spunem ce au făcut din ea oamenii: au transformat-o în ceva urât şi respingător. Dar, chiar şi la oameni, prima atingere a iubirii aduce până jos ceva din substanţa ei pură: preţ de o clipă, ei devin capabili să uite de ei înşişi, preţ de o clipă atingerea ei divină stimulează şi amplifică tot ce e bun şi frumos".23 Potrivit profeţilor vedici, Iubirea este o revărsare a divinei Desfătări, Beatitudinea fundamentală care se află la baza tuturor lucrurilor. Iar când fericirea se manifestă în formă, ea se exprimă ca Frumuseţe.
   Tronând în Transcendent, Iubirea este suverană peste întreaga manifestare. Sentimente de bunăvoinţă, bunătate, consideraţie, afecţiune, camaraderie, apropiere, unitate - toate acestea sunt anemicele expresii pe pământ ale Divinei Iubiri care îl impregnează şi îl susţine.
   Aşadar, forţa celei dintâi fragmentări, Cuanta Divinei Dorinţe este marea Zeiţă kāmakalā. Ea este eterna împărăteasă a tuturor suveranităţilor, rājarājeswari, suprema Majestate imperială, pară bhattārikā. Ea este Mama Iubirii, kāmeswari, Mama Milosteniei, lalitā, Mama Frumuseţii, sundarī.
   Ea este cunoscută ca tripurasundari, Frumuseţea prin excelenţă în treime. Pura semnifică un oraş, un loc sau domeniu de acţiune, iar tripura desemnează domeniul întreit. Profeţii vedici concepeau cosmosul ca o gradaţie de lumi, treimea supremă constând din vyāhrtis, janah, tapah, satyam, iar treimea inferioară fiind constituită din vyāhrtis, bhuh, bhuvah, suvah, conectate prin lumea de legătură mahas. Învăţaţii upanişadici vorbeau despre Brahman întreit, Sat-Chit-Ananda, Adevăr-Conştiinţă-Fericire care se proiectează în întreita lume armam, prăna şi manas, fizic, vital şi mental, prin Gnoza intermediară, vijāna. Adepţii tantrici explică creaţia ca fiind rezultatul impulsului celei dintâi Dorinţe care a produs o zvâcnire, spanda, o vibraţie, nāda, concentrându-se într-un punct bindu şi apoi devenind trei bindu ce formează un triunghi care este izvorul, yoni, a tot ce este manifestare. Marea Zeiţă, suprema Mamă ce se manifestă sub aspect întreit, este cunoscută ca Tripura sau Tripurasundari. Ea este imanentă în fiecare treime, în cele trei lumi; cele trei stări de jagrat - trezie, swapna - vis, şi susupti - somn profund; în cele trei forţe: iccha - voinţa, jnana - cunoaştere şi kriya - acţiune; în triadele triputis: mana - măsura, matr - măsurătorul, şi meya - măsurabilul; jnana - cunoaşterea, jnatr - cunoscătorul sijheya - cognoscibilul, şi aşa mai departe. Ea este o anume a patra, turniyam svid, care guvernează şi înconjoară fiecare triadă. Astfel ea este cunoscută ca Tripurasundari, Sundari, care este imanentă în şi totodată transcende fiecare triadă, Tripura.
   Chiar şi ca Tripura, se spune că Zeiţa este întreită tripurā trividhā. Cele trei Personalităţi sunt bālā, tripurasundarī şi tripurabhairavi. Bala este fiica mezină a Divinei Mame Tripurasundari, împărtăşind toate caracteristicile ei şi este foarte accesibilă tânărului aspirant care urmează această...

pag. 66

   Din nefericire însă, această ignoranţă, această limitare a conştiinţei impune asupra noastră o fragmentare şi o separare, Această idee a separării, această cunoaştere parţială este cauza-rădăcină a fricii. Dacă suntem capabili să înţelegem că există doar Unul fără un al doilea, nu există motiv de frică. Frica porneşte din altul; nu din sine; se produce atunci când cineva admite un al doilea, un altul decât el însuşi dvifīyāt vai bhayam bhavati. Aşa cum spune Upanişada: "Când Spiritul aflat în interiorul nostru îşi găseşte în Nedefinitul Neîntrupat Invizibil şi Eternul Nelocuit refugiul şi temelia fermă, el nu mai poate fi atins de Frică. Însă când Spiritul aflat în interiorul nostru face el însuşi chiar şi o diferenţă mică în Etern, atunci el are frică, da, Eternul însuşi devine teroare pentru un astfel de cunoscător care nu gândeşte". Aşadar, Zeiţa care este Tapas, concentrarea exclusivă a Divinului, menţinând în sine ca rezervă manifestările ce trebuie să se producă, posibilităţile divine care trebuie să se desfăşoare, apare ca Ignoranţă frontală ce induce frică şi efectele acesteia, suferinţă, durere, fărădelege, discordie, răutate, apare ca fiind Bhairavi, Mama cea înspăimântătoare, În corpul subtil, sediul ei este în Muladhara, unde stă încolăcit în somn inconştient cumplitul şarpe Kundalini.
   Dar pentru cine este înspăimântătoare Zeiţa Tripura Bhairavi? Ea este înspăimântătoare pentru cei care se agaţă de conştiinţa separată, care găsesc plăcere în diviziune şi discordie, care se odihnesc mulţumiţi în rânduielile somnambulice ale activităţilor fizice şi subconştiente. Pentru cei care se luptă să evolueze, pentru cei care vor să se autodepăşească prin Tapasya lor, ea este Bhairavi care distruge frica. Ea este energia potenţială din corpul subtil, lenevosul şarpe încolăcit care pare să doarmă în Muladhara. Dar nu va dura mult ca ea să devină...

pag. 95

   ...un văl de insensibilitate a Materiei ascunde Forţa-Conştiinţă universală care lucrează în interiorul ei, aşa încât Energia, care este prima formă pe care şi-o asumă Forţa creaţiei în universul fizic, apare ca fiind ea însăşi inconştientă, totuşi lucrează ca o vastă Inteligenţă ocultă. Creatoarea misterioasă obscură sfârşeşte într-adevăr prin a elibera conştiinţa secretă din închisoarea ei densă şi tenebroasă; o eliberează însă încet, în picături infinitezimale, în jeturi subţiri, în mici concreţiuni vibrante de energie şi substanţă, de viaţă, de minte, ca şi cum doar atât ar putea să scoată prin obstacolul gros, mediul obtuz şi care opune rezistenţă, al unei substanţe inconştiente a existenţei. La început ea se adăposteşte în forme ale Materiei care par să fie complet inconştiente, apoi se luptă către mentalitate sub înfăţişarea Materiei vii şi ajunge la ea imperfect în animalul conştient. Această conştiinţă este la început rudimentară, mai mult un instinct pe jumătate subconştient sau abia conştient; ea se dezvoltă treptat până când, în forme mai organizate ale Materiei vii, îşi atinge apogeul de inteligenţă şi se întrece pe sine în Om, animalul gânditor care evoluează în fiinţa mentală raţională, dar poartă întotdeauna cu sine, chiar şi pe culmile cele mai înalte ale evoluţiei, caracterul animalităţii originare, greutatea moartă a subconştiinţei corpului, tragerea în jos a gravitaţiei către Inerţia şi Neştiinţa originare, controlul unei naturi materiale inconştiente asupra evoluţiei lui conştiente, puterea limitatoare a acesteia, legea ei care îngreunează dezvoltarea, imensa ei forţă care întârzie şi zădărniceşte. Acest control pe care Inconştienţa originară îl exersează asupra conştiinţei care ia naştere din ea ia forma generală a unei mentalităţi ce luptă să ajungă la cunoaştere, însă este ea însăşi, în ceea ce pare a fi natura ei fundamentală, o Ignoranţă".

pag. 128

   ...de care omul obişnuit se ţine la distanţă, dar de care este legat printr-un simţ al plăcerii. Cel care caută cunoaşterea, iubitorul divinităţii care găseşte pretutindeni obiectul iubirii sale, omul spiritual, omul intelectual, omul senzorial, omul estetic, cu toţii fac asta în maniera proprie fiecăruia, şi trebuie să facă asta dacă vor să îmbrăţişeze cunoaşterea, Frumuseţea, Bucuria sau Divinitatea pe care le caută". Astfel, Kamala este
Zeiţa frumuseţii desăvârşite; suşamā care înfloreşte în tot şi în toate. Care este semnificaţia numelui, kamalā? Ka desemnează în sanscrită capul, vârful, apele; mala provine din rădăcina mala, malla dhārane, care înseamnă "a purta, a fi îmbrăcat cu". Aşadar, kamala se referă la cineva care poartă apele ca veşmânt. Veda are un termen expresiv, apovasānā, înveşmântat în ape. Ce sunt aceste ape? În Veda, apele apah denotă mişcarea, mişcarea iniţială a activităţii creatoare, forţa vitalizantă, esenţa dătătoare de viaţă. Ele sunt apele divine, āpo daivīh, capul sau vârful din care porneşte creaţia, care poartă în ele cunoaşterea luminoasă a lumii solare svarvatī apah. Această lume solară este lumea sau planul nemuririi, plină de vasta Lumină a Adevărului lui Savitr, divinitatea creatoare. Prin urmare, Zeiţa este pe bună dreptate numită Kamala, înveşmântată în apele conştiinţei creatoare, sau Kamalatmika, sufletul-forţă imanent în toată activitatea creatoare, care se manifestă pe sine. Purana o zugrăveşte ca ivindu-se din oceanul de lapte când acesta a fost tulburat pentru a se obţine nectarul nemuririi şi o abordează ca fiica oceanului de lapte, kşīra sāgara kanyakā. Evident, oceanul de lapte este simbolul vastei întinderi a conştiinţei atotcuprinzătoare, planul nemuririi, desfătarea existenţei care se umflă cu valurile de miere madhumān ūrmih ale bardului...

 • cartea a apărut în august 2008 la editura Excalibur, în cadrul colecţiei Spiritualitate
 • traducător: Nicoleta Radu
 • cartea cuprinde 156 pagini în format 13x20cm şi o greutate de 0.150 kg
 • ISBN: 978-973-1930-05-3
 • cartea a fost vizualizată de 3785 ori începând cu data de 06.05.2011
Nu sunt păreri

Puteţi adăuga păreri doar dacă sunteţi autentificat.
 • Poşta Română
  10.00 lei
  Livrare prin Poşta Română, plata ramburs
  Termen de livrare: 2-4 zile lucrătoare
  - Gratuit pentru comenzi cu valoare a produselor mai mare de 150.00 lei

 • Livrare prin curier rapid în Bucureşti şi zone limitrofe (Bookurier)
  10.00 lei
  Bucureşti, Bragadiru, Buftea, Chiajna, Chitila, Dobroeşti, Dudu, Măgurele, Mogoşoaia, Otopeni, Pantelimon, Popeşti Leordeni, Pipera, Roşu, Voluntari.
  Termen de livrare: 24-48 ore (în funcţie de ora la care s-a lansat comanda)
  - Gratuit pentru comenzi cu valoare a produselor mai mare de 150.00 lei

 • Livrare prin curier rapid în alte localităţi decât Bucureşti
  14.00 lei
  livrare prin curier rapid în orice localitate, confirmarea livrării se va face telefonic
  Termen de livrare: 24-48 ore (în funcţie de ora la care s-a lansat comanda)
  - Gratuit pentru comenzi cu valoare a produselor mai mare de 200.00 lei

Nu sunt definite linkuri pentru această carte
carţi din acelaşi domeniu cu "Cele zece mari puteri cosmice"
(yoga > tantra)
derulare
Experienţa tantrică
Experienţa tantrică
(Osho, tantra)
Buddhismul tantric
Buddhismul tantric
(tibetan, tantra)
Tantra, un mod de a trăi şi de a iubi
Tantra, un mod de a trăi şi de a iubi
(transformare personală, tantra)
Tantra
Tantra
(general, tantra)
contact | termeni şi condiţii | © EuSunt.ro | ultima actualizare miercuri, 18 octombrie 2017
Cărţi vizualizate recent
toolbar
toolbar