Libraria Eu Sunt - libraria sufletului
intrare cont | creare cont | asistenţă
» EuSunt » Divan joi, 21 septembrie 2017 
căutare avansată
  căutare   OK
 
domenii
arte divinatorii astrologie budism creştinism dicţionare filosofie hinduism islamism iudaism literatură maeştri spirituali mitologie ocultism orientări spirituale paranormal psihologie taoism terapii yoga
 
 
index alfabetic
noutăţi în curând autori edituri titluri
 
 
newsletter

abonare
 
 
informaţii utile
asistenţă cum comand despre livrare cum plătesc despre EuSunt anunţuri
 
 
link-uri
link-uri parteneri
 

Divan

poeme mistice
de Al-Hallag
Recomanda unui prieten Recomanda unui prieten
Divan Imaginea mare preţ Eu Sunt: 18,00 lei

preţ listă: 20,00 lei

reducere:
2,00 lei (10,00%)

  buc.
alte modalităţi de comandă:

1. prin e-mail la comenzi@eusunt.ro

2. prin messenger la libraria_eusunt

3. telefonic la:
orange 0754.025.588
vodafone 0722.298.137
romtelecom 021.665.69.86

Detalii despre cartea Divan

Celebrul enunţ "Eu sunt Dumnezeu" ("'Ana al-haqq") exprimă intenţia lui Al-Hallag de a nega orice opoziţie între el şi Dumnezeu şi afirmă totodată o supunere totală şi transformatoare, misticul devenind o expresie a puterii divine absolute. Atunci când simte prezenţa lui Dumnezeu, el nu mai percepe nimic altceva pentru că această prezenţă îl învăluie cu totul. Unirea cu divinul în această perspectivă presupune o contopire spirituală a Duhului divin cu cel uman, dar fără a însemna o coborâre a divinului către uman. O altă trăsătură importantă este anihilarea personalităţii, a eului, care constituie singurul element rămas ce atestă identitatea umană.
Aceste două elemente exprimă originalitatea misticii hallagiene, dar şi punctul de maximă divergenţă cu privire la situarea lui în afara Islamului. Cu toate acestea sau poate şi datorită acestor disensiuni, mistica lui Al-Hallag a influenţat puternic sufismul, fie el arab, persan, turc sau indian, iar în jurul personalităţii sale au circulat o mulţime de legende, ceea ce explică larga sa popularitate care a depăşit limitele spaţiului arab şi musulman.
Cuvânt înainte ... 7
Studiu introductiv ... 11

I. Viaţa şi opera lui Al-Hallag ... 12
Clasificarea operelor lui al-Hallag ... 20
Consemnări ale Divanului ... 24
II. Inima ... 30
Qalb - primul înveliş al inimii ... 32
Inima - sălaşul credinţei ... 33
Inima - organ al cunoaşterii mistice ... 37
Fu'ad ... 42
Fu'ad, profunzimea inimii ... 49
Sufletul - manifestare a eului hallagian ... 52
Sirr, secretul inimii ... 57

III. Unio mystica în opera lui Al-Hallag ... 63
Conceptul de unio mystica în Sufism ... 63
Originea conceptul de unio mystica în islam ... 64
Fana' sau anihilarea sinelui ... 66
Concepţia hallagiană despre Creaţie ... 68
Experienţa extatică hallagiană ... 70
Elementele uniunii mistice hallagiene ... 78
Esenţa contopirii - 'ayn al-gam' ... 79
Dispariţia individualităţii - raf al-'aniyya ... 86

DIVAN (Poeme mistice) ... 93

Bibliografie ... 187

pag. 54

   Cele trei ipostaze ale sufletului nu apar în poezia lui al-Hallag; dimpotrivă, sufletul nu este prezentat ca ceva demn de blamat ori combătut. Există totuşi o anumită distanţă în abordarea termenului an-nafs aşa cum apare în versurile următoare:

   cu toată fiinţa mea ai cuprins dragostea-mi pentru Tine
   şi mă dezvălui mie ca şi cum ai fi în sufletul meu
   caut cu inima mea spre tot ce nu eşti Tu
   şi nu văd decât că sunt străin de tot
   numai de Tine nu
   căci iata-mă în temniţa vieţii
   unde mi-e oprit să-ţi fiu alături
   aşa că smulge-mă din temniţă
   lângă Tine să fiu
   (M 30)

   Al-Hallag îl simte pe Dumnezeu "ca şi cum" ar fi în sufletul său şi nu printr-o prezenţă efectivă, pentru că atunci ar exista în acelaşi timp şi individualitate umană şi Dumnezeu, ceea ce pentru al-Hallag nu ar constitui o regăsire, un moment veritabil de intimitate, însăşi ideea de persoană indică o distanţare, aşa cum vom vedea în capitolul destinat unirii cu Dumnezeu, care presupune o depersonalizare, o pierdere a eului. In acelaşi timp verbul acţiunii lui Dumnezeu asupra sa, hawa, yahwi, acoperă atât ideea de învăluire, cuprindere, cât şi cea de a pune stăpânire asupra ceva sau cuiva. Deşi al doilea hemistih vine să sublinieze o afinitate a fiinţei umane cu Dumnezeu, nu poate fi vorba de o identificare sau o unire.
   Trebuie subliniat rolul inimii care apare din nou ca agent al cunoaşterii. Prin inimă poetul vede sau mai bine spus simte în el prezenţa lui Dumnezeu. Este folosit acelaşi verb al percepţiei şi viziunii prin excelenţă, ra 'a yard care este corelat cu acel strat secundar al...

pag. 54

   Cele trei ipostaze ale sufletului nu apar în poezia lui al-Hallag; dimpotrivă, sufletul nu este prezentat ca ceva demn de blamat ori combătut. Există totuşi o anumită distanţă în abordarea termenului an-nafs aşa cum apare în versurile următoare:

   cu toată fiinţa mea ai cuprins dragostea-mi pentru Tine
   şi mă dezvălui mie ca şi cum ai fi în sufletul meu
   caut cu inima mea spre tot ce nu eşti Tu
   şi nu văd decât că sunt străin de tot
   numai de Tine nu
   căci iata-mă în temniţa vieţii
   unde mi-e oprit să-ţi fiu alături
   aşa că smulge-mă din temniţă
   lângă Tine să fiu
   (M 30)

   Al-Hallag îl simte pe Dumnezeu "ca şi cum" ar fi în sufletul său şi nu printr-o prezenţă efectivă, pentru că atunci ar exista în acelaşi timp şi individualitate umană şi Dumnezeu, ceea ce pentru al-Hallag nu ar constitui o regăsire, un moment veritabil de intimitate, însăşi ideea de persoană indică o distanţare, aşa cum vom vedea în capitolul destinat unirii cu Dumnezeu, care presupune o depersonalizare, o pierdere a eului. In acelaşi timp verbul acţiunii lui Dumnezeu asupra sa, hawa, yahwi, acoperă atât ideea de învăluire, cuprindere, cât şi cea de a pune stăpânire asupra ceva sau cuiva. Deşi al doilea hemistih vine să sublinieze o afinitate a fiinţei umane cu Dumnezeu, nu poate fi vorba de o identificare sau o unire.
   Trebuie subliniat rolul inimii care apare din nou ca agent al cunoaşterii. Prin inimă poetul vede sau mai bine spus simte în el prezenţa lui Dumnezeu. Este folosit acelaşi verb al percepţiei şi viziunii prin excelenţă, ra 'a yard care este corelat cu acel strat secundar al...

pag. 74

   Extazul este în întregime un dar al lui Dumnezeu, verbul factitiv 'awgada utilizat de al-Hallag are ca agent pe Dumnezeul creator, cel care face ca un lucru să existe şi în cazul acesta serveşte la ilustrarea importanţei deciziei divine de a acorda acest dar care nu poate veni decât de la El, neputând fi provocat de om în nici un fel. Al doilea hemistih defineşte momentul "regăsirii" ca o succesiune de elemente punctuale sugerate prin folosirea numelor de o dată, "un gând şi o privire ", haţraf" ţumma nadraf". Privirea pare să fie episodul cel mai important, cunoaşterea lui Dumnezeu prin viziune este scopul vieţii mistice. De altfel pentru al-Hallag creaţia este o privire a dragostei, un act personal. Extaticul se va întoarce tot la această privire divină care transfigurează persoana sa în Persoana lui Dumnezeu. Extazul este comparat cu o flacără ce mistuie conştiinţa omului în prezenţa lui Dumnezeu, această flacără fiind un simbol al dragostei divine pentru creatura sa. Simbolistica focului în islam este ambivalenţă, pe de o parte căldura focului invocă o afecţiune împărtăşită dar şi o dragoste inaccesibilă pentru o femeie care nu răspunde chemării iubitului. În cazul de faţă nu poate fi vorba de o dragoste respinsă ci doar de o iubire a cărei intensitate este extrem de puternică, iar accesul în prezenţa celui Iubit nu este unul permanent ci se rezumă la momentele de extaz, de regăsire.
   Al-Hallag descrie reîntoarcerea la Dumnezeu prin trei stări, ahwdl; folosirea acestui termen reiterează ideea extazului ca un dar şi nu ca o staţiune, maqdm, care poate fi atinsă într-o anumită măsură prin efort...

pag. 106-107

   între mine şi (Dumnezeu nu mai există deosebire
şi nu am nici o dovadă şi nici un semn ca să se vadă
aşa se arată răsăritul Adevărutui strălucitor
care se răspândeşte luminând puternic
iar dovada a fost a Lui, de la El, spre El, prin El
de la cel ce este martor al Adevărului şi chiar al clarificării
dovada a fost a Lui, de la El, cu El
căci într-adevăr l-am găsit în risipirea despărţirii
prin tot ceea ce face nu ne aruncă în deşert
voi sunteţi doar ceva ce-n timp s-a petrecut
aceasta-mi este fiinţa, mărturia şi crezul meu
contopirea contopirii mele cu El şi credinţa mea
astfel vorbesc cei ce în El se însingurează
ce deţin cunoaşterea în inima lor
iar aceasta este fiinţa fiinţei celor ce Îl iubesc până la regăsire
sunt un singur neam, al tovarăşilor şi prietenilor mei

(M.Q. 8)

pag. 130-131

   Tu eşti cel ce mă face să Te iubesc şi nu amintirea Ta
iar inima mea, departe de ea să se lege doar de pomenirea Ta
căci amintirea te-ascunde de privirea mea
dacă mintea îmi împodobeşte gândul cu imaginea Ta

(M. 18)

clipele de regăsire numai Dumnezeu le poate dărui
chiar dacă mintea celor mari nu le poate cuprinde
regăsirea nu este decât gând de la El şi apoi o privire
care mistuie acea taină a conştiinţei
când Dumnezeu o sălăşluieşte se întăreşte
şi trei stări cunosc atunci cei ce Îl văd
una în care tainei îi e ascunsă esenţa regăsirii
regăsirea apare atunci fără să îşi dea seama
şi o alta în care puterile tainei se strâng şi se îndreaptă
spre cel ce o face să vadă şi o înlătură din cel mai adânc punct al privirii

(M. 19)

pag. 156-157

   lumea a crezut că mă păcăleşte
ca şi cum eu nu ştiu cum este ea
Dumnezeu i-a interzis ce îi este oprit
iar eu fug de ceea ce-i este îngăduit
mi-a întins mâna ei dreaptă
şi nu am vrut-o, şi nici pe stânga
căci am văzut-o întinsă
şi i-am umplut căuşul
când să-i fi cunoscut eu apropierea
ca să mă-nfricoşez de mânia sa ?

(M.45)

o, tu suflet al meu e timpul sa te împaci
căci graţia divină prin asceză şi renunţare se dobândeşte
e timpul să vezi cu ochii tăi lumina
ce răzbate din firida epifaniei şi a dezvăluirii
o parte din mine s-a ridicat găsindu-şi partea
şi tot ce sunt eu spre totul meu aspiră

(M.46)

 • cartea a apărut în noiembrie 2008 la editura Herald
 • traducător: Georgiana Nicoarea
 • cartea cuprinde 192 pagini în format 12.5x20cm şi o greutate de 0.220 kg
 • ISBN: 978-973-111-081-3
 • cartea a fost vizualizată de 1867 ori începând cu data de 06.05.2011
Nu sunt păreri

Puteţi adăuga păreri doar dacă sunteţi autentificat.
 • Poşta Română
  10.00 lei
  Livrare prin Poşta Română, plata ramburs
  Termen de livrare: 2-4 zile lucrătoare
  - Gratuit pentru comenzi cu valoare a produselor mai mare de 150.00 lei

 • Livrare prin curier rapid în Bucureşti şi zone limitrofe (Bookurier)
  10.00 lei
  Bucureşti, Bragadiru, Buftea, Chiajna, Chitila, Dobroeşti, Dudu, Măgurele, Mogoşoaia, Otopeni, Pantelimon, Popeşti Leordeni, Pipera, Roşu, Voluntari.
  Termen de livrare: 24-48 ore (în funcţie de ora la care s-a lansat comanda)
  - Gratuit pentru comenzi cu valoare a produselor mai mare de 150.00 lei

 • Livrare prin curier rapid în alte localităţi decât Bucureşti
  14.00 lei
  livrare prin curier rapid în orice localitate, confirmarea livrării se va face telefonic
  Termen de livrare: 24-48 ore (în funcţie de ora la care s-a lansat comanda)
  - Gratuit pentru comenzi cu valoare a produselor mai mare de 200.00 lei

Nu sunt definite linkuri pentru această carte
carţi din acelaşi domeniu cu "Divan"
(islamism > general, literatură > poeme)
contact | termeni şi condiţii | © EuSunt.ro | ultima actualizare joi, 21 septembrie 2017
Cărţi vizualizate recent
toolbar
toolbar