Libraria Eu Sunt - libraria sufletului
intrare cont | creare cont | asistenţă
» EuSunt » Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 1 vineri, 20 octombrie 2017 
căutare avansată
  căutare   OK
 
domenii
arte divinatorii astrologie budism creştinism dicţionare filosofie hinduism islamism iudaism literatură maeştri spirituali mitologie ocultism orientări spirituale paranormal psihologie taoism terapii yoga
 
 
index alfabetic
noutăţi în curând autori edituri titluri
 
 
newsletter

abonare
 
 
informaţii utile
asistenţă cum comand despre livrare cum plătesc despre EuSunt anunţuri
 
 
link-uri
link-uri parteneri
 

Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 1


de Jakob Lorber
Recomanda unui prieten Recomanda unui prieten
Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 1 Imaginea mare preţ Eu Sunt: 50,00 lei

preţ listă: 52,50 lei

reducere:
2,50 lei (4,76%)

  buc.
alte modalităţi de comandă:

1. prin e-mail la comenzi@eusunt.ro

2. prin messenger la libraria_eusunt

3. telefonic la:
orange 0754.025.588
vodafone 0722.298.137
romtelecom 021.665.69.86

Detalii despre cartea Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 1

Marea Evanghelie a lui loan este, fără îndoială, cea mai remarcabilă lucrare divin inspirată a lui Jakob Lorber. Ea cuprinde peste 10 volume, în ediţia originală în limba germană, în care ni se revelează, în detaliu, diferite momente din viaţa lui lisus, în cei trei ani ai misiunii sale spirituale pe pământ, timp în care a desfăşurat o intensă, extraordinar de bogată şi uluitoare activitate spirituală.
Marea Evanghelie a lui loan oferă o nouă imagine asupra lumii, integrată într-o perfectă armonie cosmică. Sunt prezentate informaţii clare şi inedite despre Creaţie, despre îngeri, cosmogonie, lumea astrală, religiile asiatice, materie, suflet şi spirit şi, nu în ultimul rând, despre reîncarnare.
Această nouă revelaţie nu este deloc în contradicţie cu revelaţia tradiţională a celor patru Evanghelii ci, dimpotrivă, ambele au la bază acelaşi fundament divin. Această operă monumentală este străbătută pe tot parcursul ei de cea mai înaltă înţelepciune divină care luminează întreaga Creaţie. Ea arată oamenilor o cale simpla spre desăvârşire spirituală, cale uşor accesibilă oricui urmează cu seriozitate şi plin de entuziasm şi perseverenţă învăţăturile lui lisus. Sunt reliefate, totodată, multe similitudini cu filosofia şi înţelepciunea orientală care sunt de o evidenţă frapantă. Găsim nenumărate concepte şi idei comune celor două tradiţii spirituale ceea ce demonstrează încă o dată că înţelepţii au o lume comună.
Mulţi teologi faimoşi (cum ar fi, de exemplu, preotul evanghelist Hermann Luger sau teologul reformat, profesorul Kurt Hutten) care au studiat cu atenţie această nouă revelaţie au ajuns în final la concluzia că aceasta reprezintă o revelaţie autentică. Profesorul K. Hutten scrie: "Această concepţie asupra lumii are forţă şi profunzime; ea redă întreaga sa valoare istoriei pământului şi istoriei mântuirii. Ea înscrie credinţa în Dumnezeu într-o dimensiune cosmică în care lumea noastră şi cea de dincolo sunt intim legate de microcosmos şi macrocosmos şi în care întreaga Creaţie slăveşte puterea iubirii divine; ea arată totodată omului drumul care îl conduce la desăvârşire". Marea Evanghelie a lui loan aduce la lumină, într-un mod mult mai complet, învăţătura autentică a lui lisus Cristos, Tatăl revelat şi totodată Mântuitorul lumii care este punctul central al întregii manifestări. Această învăţătură vibrează de cea mai înaltă şi profundă spiritualitate şi este o mărturie cutremurătoare a înţelepciunii şi iubirii fără margini a lui Dumnezeu Tatăl pentru întreaga creaţie.
Marea Evanghelie a lui Ioan a fost scrisă de Jakob Lorber între anii 1851 şi 1864. O primă copie după manuscrisele originale ale acestei capodopere a fost realizată în anul 1871, copie care a stat la baza a două ediţii ulterioare care au cunoscut lumina tiparului în anul 1891 şi respectiv 1909. Însă abia în anul 1922, prin grija lui Otto Zluhan, apare cea de-a patra ediţie a Marii Evanghelii a lui loan, de data aceasta având ca sursă manuscrisele originale. Din motive greu de înţeles, aceste manuscrise au fost transportate în Transilvania, la Mediaş, de unde, apoi, au fost readuse la lumină. În anii de după cel de-al doilea război mondial au fost tipărite ediţiile cu numerele 5 şi 6 care aveau la bază ediţia a patra din anii douăzeci. Ulterior, au mai fost publicate încă trei ediţii: 7, 8 şi 9, toate acestea fiind ediţii în limba germană. Marea Evanghelie a lui loan a fost de asemenea tradusă şi în limbile franceză şi engleză, iar ediţia de faţă este prima traducere în limba română. Astfel, această lucrare cât şi celelalte scrieri ale lui Jakob Lorber, inspirate de divinitate, au fost tipărite şi vândute în milioane de exemplare şi au reuşit să reaprindă scânteia aspiraţiei către desăvârşire în sufletele multor oameni.
Fie ca cititorul intuitiv şi plin de dragoste de DUMNEZEU al acestei cărţi să recunoască imediat al cui Spirit ne vorbeşte în taină prin cuvântul modestului "scrib al lui DUMNEZEU" care a fost Jakob Lorber.
PREFAŢĂ ... 3

Capitolul 1 - Scurtă introducere pentru o cât
mai bună înţelegere spirituală a revelaţiilor
Evangheliei Sfântului Ioan, apostolul preferat al
Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Cristos. (Ioan
1,1-5) ... 5

Capitolul 2 - Spiritul Sfântului Arhanghel Mihail
a fost încarnat în Ioan Botezătorul pentru a aduce
astfel mărturie despre Domnul nostru Iisus. Doctrina
fundamentală: despre fiinţa lui Dumnezeu, despre
om şi despre raporturile lui cu Dumnezeu. Despre
căderea omului şi despre căile extraordinare ale lui
Iisus Cristos. (Ioan 1. 6-13) ... 7

Capitolul 3 - Cuvântul Etern încarnat şi martorul
său Ioan Botezătorul. Principalele semne ale noii
naşteri. Prima şi a doua graţie. (Ioan 1, 14-16) ... 8

Capitolul 4 - Despre lege şi graţie. Lupta fiinţelor
umane care sunt chemate să devină copiii liberi ai lui
Dumnezeu. Venirea Mântuitorului. Tatăl şi Fiul sunt
mereu uniţi precum lumina şi flacăra, (Ioan I, 17-18) ... 9

Capitolul 5 - Mărturia lui Ioan Botezătorul, care
neagă că ar fi spiritul lui Ilie, dar care mărturiseşte cu
umilinţă că este precursorul lui Mesia (Ioan I, 19-30) ... 10

Capitolul 6 - Ioan mărturiseşte că nu-L cunoştea
pe Domnul. Dublul botez, Ioan îl botează cu apă pe
Domnul Iisus şi lisus îl botează pe Ioan cu Duhul Sfânt,
(Ioan I, 31-34) ... 13

Capitolul 7 - Exemplul lecturii celor trei versete
(Ioan I, 35-37) ... 14

Capitolul 8 - Primii discipoli ai Domnului Iisus
Cristos, care au fost primiţi în deşert. Andrei şi Petru,
fraţi şi pescari. Întâlnirea cu Simon şi mărturisirea
adevărului interior. (Ioan I, 38-42) ... 15

Capitolul 9 - Prima dovadă de renunţare a celor
doi discipoli. Patria lui Petru. Vocaţia lui Filip şi a lui
Natanael. (Ioan I, 43-51) ... 17

Capitolul 10 - Domnul şi primii săi discipoli merg
acasă, la locuinţa Lui. Falsele aşteptări ale Mariei în
ceea ce-L priveşte pe Mesia, Iacov, Ioan şi Toma, noii
discipoli. Semnificaţia profetică a nunţii din Cana. Cele
trei etape ale noii naşteri. (Ioan II, 1-5) ... 18

Capitolul 11- Derularea evenimentelor
ulterioare miracolului cu vinul. Mărturisirea lui Petru
şi mărturia Domnului referitoare la misiunea Sa. (Ioan
II, 6-11) ... 20

Capitolul 12 - Iisus şi ai Lui la Capernaum. Iisus
şi discipolii Săi ia sărbătoarea Paştelui de la Ierusalim.
Templul lui Dumnezeu - piaţă de animale. (Ioan II,
12-13) ... 21

Capitolul 13 - Ororile din Templu în timpul
Paştelui. Purificarea Templului, (Ioan II, 14-17) ... 22

Capitolul 14 - Despre distrugerea şi
reconstrucţia Templului în trei zile. Neputinţa evreilor
de a interpreta cuvintele lui Iisus. (Ioan II, 18-22) ... 24

Capitolul 15 - Iisus refuză ospitalitatea unui om
cu intenţii îndoielnice. (Ioan II, 23-25) ... 25

Capitolul 16 - Semnificaţia purificării Templului.
Cum să trăim şi să ne comportăm în viaţă ... 26

Capitolul 17 - Vizita lui Nicodim (Ioan III, 1) ...28

Capitolul 18 - Nicodim, primarul Ierusalimului
nu înţelege noua naştere. (Ioan III, 2-5) ... 28

Capitolul 19 - Iisus îi explică lui Nicodim esenţa
omului, secretul spiritului, (Ioan III, 6-12) ... 29

Capitolul 20 - Versete de neînţeles pentru
Nicodim. (Ioan III, 13-15) ... 30

Capitolul 21 - Misiunea Fiului omului. Cel care
nu vrea să-L recunoască pe Domnul poartă deja în el
condamnarea. (Ioan III, 16-21) ... 32

Capitolul 22 - Nicodim tot nu înţelege, dar
inima lui îi vorbeşte ... 33

Capitolul 23 - Iisus în Iudeea. Botezul cu apă şi
foc. Învăţătura iubirii, (Ioan III, 22-26) ... 34

Capitolul 24 - Mărturia lui Ioan Botezătorul.
Carnea (Materia) trebuie să scadă pentru ca spiritul
să poată creşte. Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. (Ioan III,
27-36) ... 35

Capitolul 25 - Mânia Templului. Rânduielile
samaritenilor. Sihar. (Ioan IV, 1-6) ... 37

Capitolul 26 - Domnul şi samariteanca la
Fântâna lui Iacov. (Ioan IV, 7-16) ... 38

Capitolul 27 - Samariteanca îl recunoaşte pe
Domnul. (Ioan IV, 17-24) ... 39

Capitolul 28 - Dumnezeu este însetat de
oameni. Forţa miraculoasă a spiritului la omul
credincios. (Ioan IV, 25-26) ... 40

Capitolul 29 - Vindecarea samaritencei (Ioan
IV, 27-30) ... 41

Capitolul 30 - Despre seceriş şi despre masa
Domnului. (Ioan IV, 31-38) ... 42

Capitolul 31 - Samaritenii îl recunosc pe Cristos.
Samariteanca vorbeşte despre adevărata dovadă a
onoarei: Iubirea pentru Dumnezeu ... 43

Capitolul 32 - Iisus, oaspetele samaritencei ... 45

Capitolul 33 - Iisus, invitatul samaritencei ... 45

Capitolul 34 - Iisus în casa lui Iosif din Sihar,
pregătită de îngeri ... 46

Capitolul 35 - Minunatele amenajări ale locuinţei
samaritencei. Iisus îi cere să păstreze tăcerea ... 47

Capitolul 36 - Ce va fi scris pe pergament şi ce
va rămâne secret. Parabola arborelui fructifer, Iisus,
Măria, Joram şi samariteanca. Iisus nu doarme
niciodată ... 48

Capitolul 37 - Cântarea preoţilor. Vocaţia lui
Matei. Despre interpretarea viselor şi despre puterea
sufletului de a le înţelege ... 49

Capitolul 38 - Matei este desemnat pentru a
nota Predica de pe Munte. Este mai bine să acţionezi
decât să asculţi ... 50

Capitolul 39 - Masa la Irhaet. Predica de pe
Munte. (Matei V, 3-12) ... 51

Capitolul 40 - Preoţii critică Predica de pe
Munte. Nu trebuie înţelese imaginile, ci spiritul care
este ascuns în ele ... 53

Capitolul 41 - Urmarea criticii Predicii de pe
Munte, sensul ascuns şi sensul real al metaforei:
"Să-ţi smulgi un membru care te jenează". Răbdarea
Domnului faţă de Marele Preot ... 54

Capitolul 42 - Natanael explică ceea ce nu
poate înţelege omul raţional. Înţelegerea planului
spiritual. Diferenţa între Cuvântul lui Dumnezeu şi
cuvântul oamenilor ... 55

Capitolul 43 - Sihar. Despre necesitatea încolţirii
şi maturizării lucrurilor ... 56

Capitolul 44 - Sihar. Predica de pe Munte.
Corespondenţe: ochiul drept şi mâna dreaptă ... 56

Capitolul 45 - Sihar. Confesiunea lui Natanael ...57

Capitolul 46 - Sihar. Vindecarea leprosului. Cum
să fii milos cu măsură ... 58

Capitolul 47 - Sihar. Cina miraculoasă la Irhael
în compania îngerilor. Mânia şi necredinţa galileenilor
care îl consideră pe Iisus drept esenian ... 59

Capitolul 48 - Sihar. Oaspeţii şi slujitorii cerului.
Misiunea martirilor ... 60

Capitolul 49 - Sihar. Unde şi cum trebuie să te
rogi la Dumnezeu. Nu construiţi case de rugăciuni,
ci altare ale inimii şi adăposturi pentru săraci. Templul
creaţiei ... 61

Capitolul 50 - Sihar. Celebrarea Sabatului. Zilele
de sărbătoare, zilele de muncă ...62

Capitolul 51 - Sihar. Cuvintele îngerilor către
invitaţii speriaţi. Tăcerea ce trebuie respectată ... 63

Capitolul 52 - Domnul se informează despre
familia Marelui Preot. Hainele Mariei ...64

Capitolul 53 - Iisus este comparat cu un
magician. Originea acestor comparaţii mincinoase.
Judecata şi iertarea lui Iisus ...65

Capitolul 54 - Sihar. Jonael şi familia sa sunt
răsplătiţi pentru iubirea lor fără margini ...67

Capitolul 55 - Sihar. Plimbarea prin pădure şi
la castelul lui Essau. Negustorul, prieten al adevărului
şi al poeziei ...68

Capitolul 56 - Sihar. Răspunsul prudent al
negustorului. Experienţele nefericite ale martorilor
adevărului. Despre hoţi, falsificatori şi minciună, ca
sursă a răului ...69

Capitolul 57 - Sihar. Răspunsul la întrebarea
periculoasă. Domnul la masa negustorului ...71

Capitolul 58 - Sihar. A da valorează mai mult
decât a lua. Operele iubirii sunt eterne. Despre
speranţa sufletelor după moarte. Cum să-ţi foloseşti
averea; cum să obţii binecuvântarea lui Dumnezeu ... 72

Capitolul 59 - Negustorul nu prea are încredere
în Dumnezeu în privinţa treburilor zilnice. Teama sa
de Dumnezeu şi grija pentru săraci. Este mai bine
să-L iubeşti pe Dumnezeu decât să te temi de El ... 73

Capitolul 60 - Sihar. Iisus este primit de
negustorul care vrea să finanţeze eliberarea Israelului ... 73

Capitolul 61 - Sihar. Îngerii care au reconstruit
palatul lui Essau ...74

Capitolul 62 - Sihar. Masa cerească în sala
îngerilor. Bucuria negustorului; pesimismul lui Jairuth.
Împărăţia lui Dumnezeu şi sufletele morţilor înainte
de Înălţarea Domnului ...75

Capitolul 63 - Sihar. Binefacerile mesei cereşti
şi ale vinului iubirii; discuţii la masă. Diferenţa între
lege şi sfatul bun. Diversele efecte ale vinului asupra
omului ... 76

Capitolul 64 - Sihar. Jairuth renunţă să mai bea
vin şi se angajează să nu mai bea niciodată. Despre
îngeri şi despre îndatoririle lor. Umilinţa este o mare
binecuvântare pentru om. Îngerii din preajma
oamenilor ...77

Capitolul 65 - Sihar. Jairuth îl însoţeşte pe
Domnul. Protecţia îngerilor; soldaţii romani ...78

Capitolul 66 - Sihar. Vindecarea unui paralitic.
Recunoştinţa acestuia şi salturile sale de bucurie.
Soldaţii romani sunt puşi pe fugă ... 79

Capitolul 67 - Discuţii despre Mesia. Satana şi
ordinea divină. Domnul anunţă noua poruncă a
iubirii. Murmurul blând al lui Dumnezeu ... 80

Capitolul 68 - Sihar. Delegaţia romană.
Convorbirea între patru ochi dintre Iisus şi căpitanul
roman. Despre adevărul oamenilor şi cel al larvelor
umane. Despre desăvârşire. Succesorii Domnului ... 81

Capitolul 69 - Sihar. Iluzia divinităţilor. Despre
valoarea şi esenţa adevărului. Drumul adevărului.
Adevăratul nod gordian: secretul iubirii. Capul şi inima
- cheie şi sălaş al adevărului ...82

Capitolul 70 - Rolul creierului şi rolul inimii. Să
nu-ţi judeci, ci să-ţi iubeşti aproapele. Acolo unde nu
este iubire, nu este nici adevăr. Mânia este o judecată,
deci o lipsă a iubirii. Moartea sufletului ...83

Capitolul 71 - Sihar. Vindecarea soţiei
comandantului. Acţiunile şi adevărul ...84

Capitolul 72 - Sihar. Preziceri. Sfârşitul lumii -
Judecata generală. Zbuciumul. Îngerul cu trompetă
şi promisiunea întoarcerii lui Cristos. Pământul ca
paradis. Ultima ispită a Satanei. Suferinţele şi învierea
Domnului ...84

Capitolul 73 - Domnul şi ai Săi la Irhael. Ioan
convalescentul şi Jonael. Iisus şi Jairuth. Aluzie la
Psalmul 24 ...85

Capitolul 74 - Sihar. Revolta poporului şi a celor
zece muţi. 'Nu răspundeţi cu rău la rău'. Stăpân şi
servitor: stăpâni răi, servitori răi ...86

Capitolul 75 - Sihar. Umbra bunătăţii. Parfumul
păcatului. Drumul libertăţii. Modul în care acţionează
răufăcătorul ...87

Capitolul 76 - Sihar. Despre influenţele
interioare şi exterioare ale omului. Cum să păstrezi
ordinea şi pacea în cetate (oraş) prin iubire. Forţa şi
violenţa trezesc răul. Rolul îngerului păzitor ...88

Capitolul 77 - Sihar. Despre infamia oamenilor,
încrederea în Domnul ...89

Capitolul 78 - Sihar. Păcatul poartă deja în el
pedeapsa. Blândeţea şi răbdarea fac mai mult decât
mânia ...90

Capitolul 79 - Vindecarea sufletelor bolnave.
Consecinţele severităţii excesive. Condamnarea la
moarte. Răzbunarea morţilor. Sfârşitul duşmanilor ... 91

Capitolul 80 - Sihar. Este viaţa terestră
compatibilă cu Evanghelia? Când va veni Împărăţia
lui Dumnezeu? Trăiţi în pacea şi unitatea îngerilor
păzitori şi a ordinii divine. Când va veni Împărăţia lui
Dumnezeu pe acest pământ? ... 92

Capitolul 81 - Comportamentul faţă de
delicvenţi. Condamnarea la moarte şi efectele sale.
Motivul principal al încarnării lui Cristos. Stabilirea unei
punţi între pământ şi Lumea de dincolo! ...93

Capitolul 82 - Sihar. Promisiunea unei vizite
secrete. Nimeni nu este profet în ţara sa. Cuvintele
de rămas bun. Jonael primeşte harul de a face minuni,
Iisus se întoarce în Galileea ...94

Capitolul 83 - Sihar. Puterea adevărului. Despre
esenţa Cuvântului lui Dumnezeu. Graţia de a fi
chemat să devii copilul lui Dumnezeu. Cum să te
slujeşti de această lume. Plecarea din Sihar ...95

Capitolul 84 - Călătoria în Galileea. Reproşurile
adresate de Matei Domnului. Despre esenţa lui
Dumnezeu şi a creaţiei. Frumuseţea pământului şi
depărtarea lui faţă de soare. Eclipsă de soare. Un pic
de teamă nu strică niciodată ...96

Capitolul 85 - Sosirea în Galileea. Mesia si
Împărăţia lui Dumnezeu. Călătoria la Cana, în
Galileea. (Ioan IV, 45) ...97

Capitolul 86 - Iisus la Cana. Păcătoşii se trădează
singuri. Consecinţele desfrâului. Satana îndeamnă la
dezmăţ. (Ioan IV, 46) ...97

Capitolul 87 - Adevărata patrie este lângă
Domnul. Scepticismul evreilor. Cornelius îl regăseşte
pe Iisus ...98

Capitolul 88 - Discuţia dintre Iisus şi Cornelius
despre purificarea Templului. Influenţa pozitivă a lui
Nicodim. Prezicerea judecăţii Ierusalimului ... 100

Capitolul 89 - Iisus se roagă pentru ai Săi şi le
îngăduie fraţilor Săi să meargă acasă. Nu se poate
face mare lucru acolo unde lipseşte credinţa. Cele
mai bune condimente pentru o mâncare. Vindecarea
cu ajutorul mâinilor. Plantele medicinale. Toma şi Iuda
Iscarioteanul ... 101

Capitolul 90 - Vindecarea fiului ofiţerului de
familie regală. Cornelius îşi mărturiseşte veneraţia faţă
de Iisus. Calendarul în Galileea. (Ioan IV, 46-53) ... 102

Capitolul 91 - Îndrumări pentru Ioan şi Matei.
Diferenţe caracteristice între Evangheliile lor. Măsuri
luate de Domnul pentru a face mai clară şi mai uşor
de înţeles revelaţia Sa ... 103

Capitolul 92 - Ordinea bună este întotdeauna
dreaptă, în toate. Îndepărtarea pietrelor de pe propriul
câmp. Omniscienţa lui Dumnezeu - Comportamentul
omului. Legăturile dintre Dumnezeu şi oameni ... 105

Capitolul 93 - Domnul şi gazda sa din Cana,
Koban. Despre libertatea de a lua decizii - Exemplul
cu opera de artă. Cel care este plin de iubire, va mai
primi în plus. Viaţa adevărată vine din inimă. Complet
liber, astfel călătoreşte pelerinul ... 107

Capitolul 94 - Despre bani şi nenorocirile pe
care le aduc aceştia. Credinţa în Dumnezeu este cea
mai mare comoară. De ce nu a ajuns Moise pe
Pământul Făgăduit. Cuvintele trădătoare ale lui Iuda
despre bani ... 107

Capitolul 95 - Toma şi Iuda! Prezicerea lui Toma,
imprudenţa lui Iuda ... 109

Capitolul 96 - Domnul linişteşte mânia lui Toma
şi îi spune că trebuie să ştii să ierţi pentru a fi cu
adevărat liber ... 110

Capitolul 97 - Căpitanul din Capernaum şi
vindecarea servitorului său bolnav. Diferitele urmări
ale semnelor de la Capernaum. (Matei 8, 5-13) ... 111

Capitolul 98 - Şiretenia oamenilor în faţa
preoţimii. Discursurile preoţilor şi ameninţarea celor
ce mărturisesc despre Iisus ... 112

Capitolul 99 - Templul încearcă să pună mâna
pe Iisus. Domnul este găzduit de Petru în casa sa de
pescar ... 112

Capitolul 100 - Mântuitorul îi dă indicaţii lui
Matei. Diferenţa dintre Evanghelia lui Matei şi cea a
lui Ioan. Matei relatează faptele, Ioan oferă
corespondenţele. Ospăţul la casa lui Petru. Pescuitul
miraculos. Aluzie la trădare ... 113

Capitolul 101 - Discuţia dintre Petru şi Iuda.
Un miracol curios: beţia lui Iuda ... 114

Capitolul 102 - Iisus îi sfătuieşte pe credincioşi
să nu aibă încredere în preoţi şi în leviţi. (Matei 8, 16-20) ... 114

Capitolul 103 - Lăsaţi-i pe morţi să-şi îngroape morţii,
Iisus se ascunde în mulţime. Furtuna de pe lac.
Iisus este trezit de ai Săi (Matei 8, 21-27) .. 115

Capitolul 104 - La gadareni, Iisus vindecă doi
posedaţi. (Matei 8, 28-34) ... 116

Capitolul 105 - Întoarcerea la Nazaret, masa
la ai Săi. De ce Iisus nu face miracole acasă la El.
Vizitarea unei sinagogi. Cuvântul este de argint,
tăcerea este de aur. Ipocrizia şi mânia Templului.
(Matei 9, 1) ... 118

Capitolul 106 - Un om integru depune mărturie
în favoarea lui Iisus şi le ţine piept cu mult curaj
fariseilor. El confirmă divinitatea lui Iisus ... 119

Capitolul 107 - Iisus îi avertizează pe cei care
cred că pot râde de orbirea celorlalţi. Comedia umană
este o tragedie pentru copiii lui Dumnezeu. Este mai
bine să plângi de durerile altuia, decât să râzi de ele ... 120

Capitolul 108 - Măria şi grijile ei casnice.
Discipolii şi Iisus o laudă pe Măria, Iisus prezice
devoţiunea pentru Măria. Vanitatea, orgoliul,
slăbiciunea femeii ... 121

Capitolul 109 - Petru şi Simon vorbesc despre
viitorul învăţăturii lui Iisus. Iisus le spune: "Nu vă
preocupaţi de viitor. Este suficient să vreţi să faceţi
ceea ce aţi fost chemaţi să faceţi". Parabola despre
artist şi opera sa. De acum înainte, voi vă aflaţi în
mâna Tatălui ... 122

Capitolul 110 - Iuda se simte ofensat, Iuda cel
lacom - negustor de oale. Iisus şi cei trei farisei,
împreună cu lair din Capernaum ... 123

Capitolul 111 - Sfântul grup pe mare.
Întoarcerea la casa lui Iair. Vindecarea femeii grecoaice
care avea scurgeri de sânge ... 124

Capitolul 112 - Moartea şi învierea fiicei lui Iair.
Experienţele ei în Lumea de dincolo. Domnul
porunceşte tăcerea ... 125

Capitolul 113 - Diferenţele dintre Evangheliile
lui Matei şi Ioan ... 126

Capitolul 114 - Despre adevărata recunoştinţă,
Iuda primeşte o lecţie de la Petru şi Natanael. Spiritul
lui Cain este în Iuda ... 127

Capitolul 115- Poporul îl caută pe Iisus şi vrea
să-L aleagă Regele său. Ajutorul inteligent al
comandantului Cornelius ... 129

Capitolul 116 - Paraliticul şi fariseii (Matei 9,
2-8) ... 130

Capitolul 117 - Un tânăr grec, discipol al lui
Socrate, denunţă ticăloşia preoţilor şi a leviţilor, care
sunt în culmea furiei ... 131

Capitolul 118 - Fariseii sufocaţi de mânie cer
ajutorul lui Iisus, care însă dezvăluie şi mai multe
despre ticăloşia lor ... 133

Capitolul 119 - Răul se află acolo unde nu este
Dumnezeu! ... 134

Capitolul 120 - Acasă la vameşul Matei. Despre
educaţia copiilor ... 134

Capitolul 121 - În care fariseii vorbesc despre
Iosif ... 135

Capitolul 122 - Cei doi Matei: vameşul şi scribul.
Scena cu pescarii. Discipolii lui Ioan şi cei ai lui Iisus.
(Matei 9, 14) ... 136

Capitolul 123 - Ioan Botezătorul. Parabola cu
mirele şi cu invitaţii. (Matei 9, 15) ... 137

Capitolul 124 - Parabola cerului şi a hainei noi.
Vin nou în burdufuri vechi. (Matei 9, 16-17) ... 138

Capitolul 125 - Aluzie la esenieni. Despre
inteligenţa pământească a micului burghez. Despre
prietenia şi binecuvântarea lui Dumnezeu. Despre
încrederea în Dumnezeu. Compasiunea faţă de cei
săraci ... 139

Capitolul 126 - Un vin miraculos. Îngerii
servitori. Despre credinţa de nezdruncinat în
Dumnezeu ... 141

Capitolul 127 - Iuda şi Toma. Orbirea
discipolilor lui Ioan Botezătorul. Moartea fiicei lui
Cornelius. Adevăraţii urmaşi ai lui Cristos! ... 142

Capitolul 128 - Femeia cu scurgere de sânge
(Marcu şi Luca) Iisus la Cornelius (Matei 9, 20-25) ... 143

Capitolul 129 - Fiica lui Cornelius vorbeşte
despre experienţa ei din Lumea de dincolo. Problema
liberului arbitru. (Matei 9, 26) ... 144

Capitolul 130 - Doi cerşetori orbi îl linguşesc
pe Iisus (Matei 9, 27-31) ... 145

Capitolul 131 - Vindecarea surdo-mutului.
Cornelius îi condamnă la moarte pe farisei, Iisus îi
salvează. (Matei 9, 32-33) ... 145

Capitolul 132 - Mizeria poporului. Oraşul
plângerii. (Matei 9, 36-38) ... 147

Capitolul 133 - Recunoştinţa cerşetorilor
copleşiţi de abundenţa de hrană şi îmbrăcăminte ... 148

Capitolul 134 - Prima misiune a celor
doisprezece apostoli. Aluzie la Evanghelia dictată de
Spirit. Motivele pentru care a fost necesară dispariţia
originalelor. Originea religiilor asiatice. (Matei 10,
1-4) ... 149

Capitolul 135 - Matei vameşul,Ioan le
precizează discipolilor cum să se poarte. Disputa dintre
Iuda şi Toma. Despre bani şi despre-regatul banilor ... 151

Capitolul 136 - Cum se poate călători fără bani!
(Matei 10, 11-16) ... 152

Capitolul 137 - Răspunsul lui Iisus către Iuda.
Sufletul lui Iuda provine din lumile inferioare. Viaţa
terestră conduce la moartea spiritului. Despre
comportamentul oamenilor şi despre suferinţa
misionarilor. (Matei 10, 17-20) ... 153

Capitolul 138 - Nu fiţi îngrijoraţi dacă Satana
se apără. Veşnicele reflecţii ale lui Iuda. (Matei 10,
21-33) ... 155

Capitolul 139 - Iubirea lui Dumnezeu este
opusă iubirii lumii. Oamenii nu sunt deloc mai vii decât
pietrele. (Matei 10, 34-39) ... 157

Capitolul 140 - Lumea sensibilă şi lumea
spirituală. Despre demnitatea copiilor lui Dumnezeu.
Punerea în practică a Cuvântului lui Dumnezeu este
unica dovadă a divinităţii Cuvântului. Secretul divin
din interiorul omului. (Matei 10, 40) ... 157

Capitolul 141 - Misiunea apostolilor. Profeţi
adevăraţi şi profeţi mincinoşi. Promisiunea făcută
apostolilor. (Matei 10, 41-42) ... 158

Capitolul 142 - Prima misiune a apostolilor ... 159

Capitolul 143 - Ioan Botezătorul şi Irod. Îndoiala
lui Ioan Botezătorul. Întrebarea lui Ioan Botezătorul
către Iisus. (Matei 11, 1-6) ... 160

Capitolul 144 - Acţiunea şi eşecul lui Ioan Botezătorul,
Ioan este Luna şi Iisus este Soarele, Ioan este mai mult
decât un profet: el este Ilie. (Matei 11, 7-14) ... 161

Capitolul 145 - Între sufletul şi spiritul lui Ioan
Botezătorul exista o anumită neconcordanţă.
Chemarea şi libertatea. Sensul întrebării sale. A-L urma
pe Iisus nu este nici o datorie, nici o obligaţie ... 163

Capitolul 146 - Convertirea lui Kisjonah.
Compasiunea Domnului. Mânia fariseilor ... 163

Capitolul 147 - Evreii dogmatici se mânie şi îl
ameninţă pe Iisus. (Matei 11, 15-19) ... 165

Capitolul 148 - Discipolii doresc ca Iisus să se
apere, Iisus anunţă ruina oraşelor din Galileea şi
Judecata de Apoi ... 166

Capitolul 149 - Natanael, propriul său evanghelist.
Cel care este trezit la viaţa veşnică nu va
cunoaşte moartea. Cel care nu este chemat de către
Dumnezeu, nu-l va cunoaşte pe Fiu. (Matei 11, 27-30) ... 166

Capitolul 150 - Iisus demască răutatea fariseilor.
Frica şi fuga acestora ... 167

Capitolul 151 - Ascensiunea pe munte ... 168

Capitolul 152 - Comerţul cu spiritele morţilor.
Celebrităţile din Lumea de dincolo. Locul rezervat lui
Satana în Lumea de dincolo. Vederea spiritelor.
Kisjonah doreşte să vadă îngerii ... 169

Capitolul 153 - Vechea modalitate de a calcula
ora după stele. Trei spirite ale Lunii vorbesc despre
Lună. Este mai bine să te hrăneşti cu iubire decât
abia să atingi uşor mica picătură de rouă a pietrei
filozofale ... 170

Capitolul 154 - Trei heruvimi îi aduc pe cei
doisprezece apostoli pe munte. Masa cerească a celor
opt sute de oameni pe munte. Discursul lui Kisjonah.
"Cărţile războaielor lui lehova" ... 171

Capitolul 155 - Îndrumarea cu prudenţă a
neofiţilor. Diversele grade ale revelaţiei spirituale.
Dumnezeu-omul şi omul-Dumnezeu. Inteligenţa şi
credinţa. Despre educaţia spirituală ... 172

Capitolul 156 - Coborârea de pe munte, în zori.
Oprirea la cabană ... 173

Capitolul 157 - Geneza I. 1-5
Prima zi a Creaţiei. Cunoaşterea lumii materiale şi
trezirea spirituală. Noaptea spirituală a sufletului
copilului. Cunoaşterea lumii materiale este seara
spirituală. Lumina lui Dumnezeu în inimă este aurora
spirituală ... 173

Capitolul 158 - Geneza I. 6-10
Ce-a de-a doua zi. Diferenţa dintre cele două
lumini. Credinţa prin cunoaştere sau cunoaşterea prin
credinţă. Împărăţia terestră a iubirii ... 175

Capitolul 159 - Geneza I. 11-13
Cea de-a treia zi. Efectul cunoaşterii asupra inimii.
Omul spiritual ascuns în omul lumii materiale ... 176

Capitolul 160 - Geneza I. 14-19
Cea de-a patra zi. Nu există decât o boltă cerească
(întindere cerească): voinţa lui Dumnezeu! ... 177

Capitolul 161 - Despre omul muritor şi despre
omul nemuritor. Cei doi luminători: sufletul şi spiritul.
Cea de-a patra zi ... 178

Capitolul 162 - Zilele a cincea şi a şasea ale
Creaţiei. Apariţia pământului şi a oamenilor. Punerea
în gardă împotriva unei cunoaşteri excesive. Un
imbold pentru a căuta Împărăţia lui Dumnezeu în sine
însuşi (în interiorul fiinţei) ... 178

Capitolul 163 - Iisus prezice judecata
Ierusalimului. Păstrarea tăcerii asupra lucrurilor
spirituale ... 179

Capitolul 164 - Sunt compatibile poruncile lui
Dumnezeu cu voinţa omului? ... 180

Capitolul 165 - De ce trebuie oamenii să se
încarneze? Trupul, un instrument pentru dezvoltarea
spirituală a sufletului ... 181

Capitolul 166 - Despre crearea lui Adam.
Despre bărbat şi despre femeie. Decăderea Evei si
influenţa ei rea asupra bărbatului. Decăderea
umanităţii. Transformarea omului prin intermediul lui
Iisus Cristos ... 182

Capitolul 167 - Alungarea bărbatului de către femeie.
Modalităţi de recunoaştere a femeilor rele. Binele şi
răul nu pot fi, în acelaşi timp, stăpâni ai inimii ... 183

Capitolul 168 - Despre cultura şi şcolile de pe
pământ. Tristeţea unui fariseu care îşi dă seama că
lumea se află în greşeală. Lumea şi oamenii. Oamenii
şi Dumnezeu ... 184

Capitolul 169 - O noapte răcoroasă pe păşunea
alpină. Orbul - descendent al 1ui Tobie-Cinstea şi
onoarea încălzesc inima omului. Reproşul sever al
îngerilor la adresa femeilor răutăcioase. Evanghelia
râsului ... 185

Capitolul 170 - Tămăduirea nocturnă a orbului
Tobie. Un semn al timpului nostru. Masa în poiană ... 186

Capitolul 171 - Mizerabila şiretenie a fariseului
Rhiba, care propune să se debaraseze de Iisus ... 187

Capitolul 172 - Contraatacul altui fariseu.
Răutatea Templului ... 188

Capitolul 173 - Fariseii furioşi vor să-l ucidă pe
Tobie, dar îngerii îl protejează. Binefacerile răsăritului
de soare ... 190

Capitolul 174 - Un răsărit de soare magnific.
Despre receptivitatea faţă de Dumnezeu, faţă de
oameni şi faţă de natură. Regula de conduită pentru
judecători şi jurişti ... 191

Capitolul 175 - Domnul în cabana lui Kisjonah ... 192

Capitolul 176 - 'Milă voiesc, şi nu jertfe', Iisus
este Domnul Sabatului. (Matei 12, 1-16) ... 193

Capitolul 177 - De ce se comportă Iisus uneori
ca şi cum i-ar fi teamă de oameni. (Matei 12, 17-21) ... 195

Capitolul 178 - Domnul, discipolii Săi şi Kisjonah
ajung pe celălalt ţărm. Masa la bordul vasului.
Vindecarea unui posedat orb şi mut. (Matei 12, 22-23) ... 196

Capitolul 179 - Umilinţa şi orgoliul. O regiune
rodnică, dar nesănătoasă. Mulţimea le spune
templierilor patru adevăruri ... 197

Capitolul 180 - Consiliul fariseilor. Un tânăr
fariseu îi ia apărarea lui Iisus ... 198

Capitolul 181 - Tânărul fariseu aude cum
mulţimea îşi bate joc de confraţii săi. Poporul ameninţă
să se ridice împotriva Templului ... 199

Capitolul 182 - Privirea lui Iisus. Rugăciunea
de dimineaţă a lui Iisus. Ahab, tânărul rabin, chemat
de Iisus ...200

Capitolul 183 - Ahab rabinul merge să-şi
găsească colegii ...201

Capitolul 184 - Poporul îi contestă pe farisei şi
caută să-i îndepărteze (Matei 12, 24) ...202

Capitolul 185 - Domnul linişteşte poporul pentru
a-i calma pe farisei (Matei 12, 25-33) ... 203

Capitolul 186 - Despre diferite spirite rele
şi influenţele lor. Mânia fariseilor. (Matei 12, 34-35) ... 205

Capitolul 187 - Mai bine să taci decât să minţi
chiar dacă ai o intenţie bună. Templul din Ierusalim
şi Templul din Delphi. Dialectica oracolelor. Grecii
aduc mărturie pentru Evanghelia vieţii ...206

Capitolul 188 - Sosirea Măriei şi a fiilor lui Iosif.
Cine este mama Mea, cine sunt fraţii Mei? ...207

Capitolul 189 - Scuzele lui Baram. Atenţionarea
lui Ahab. Bucuria Măriei la revederea lui Iisus. Uneltirile
Templului pentru a-L opri pe Iisus ...208

Capitolul 190 - Măria a fost alungată şi
deposedată de casă. Baram şi Kisjonah îi propun s-o
ajute. Domnul urcă pe o corabie pentru a predica
poporului. (Matei 13, 1-2) ...210

Capitolul 191 - Împărăţia cerurilor. Parabola
semănătorului şi a seminţei. Celui care are prin drept
divin i se va mai da chiar în plus, însă celui care nu
are i se va lua chiar şi puţinul pe care îl are. (Matei
13, 3-23) ...211

Capitolul 192 - Parabola despre buruieni,
despre sămânţa de muştar şi despre drojdie. Poporul,
neînţelegând nimic, se îndepărtează. Fariseii sunt
prinşi de furtună. (Matei 13, 24-25) ...213

Capitolul 193 - Domnul linişteşte furtuna,
îndoiala discipolilor. Mărturia lui Ahab ...214

Capitolul 194 - Patria spirituală a omului. Pacea
interioară, punctul de întâlnire a vieţii Tatălui, Fiului
şi Sfântului Duh ...215

Capitolul 195 - Regăsirea cu Jonael şi Jairuth.
Un înger în slujba Domnului ...215

Capitolul 196 - Îngerul în slujba casei lui
Kisjonah. Un înger păzitor al lumii vegetale ... 216

Capitolul 197 - O noapte înstelată pe dealul
cu şerpi, unde Kisjonah vrea să deschidă o şcoală.
Aluzie la condiţiile existenţei terestre, Iisus - stăpânul
şerpilor. Parabola cu neghina ...217

Capitolul 198 - Parabola cu neghina. A nu te
ţine de cuvânt este unul dintre cele mai mari rele. Fiţi
drepţi şi plini de dragoste. Parabola comorii îngropate.
(Matei 13, 43-44) ...218

Capitolul 199 - Parabola perlei celei mari, a năvodului
şi a peştelui stricat (Matei 13, 45-52) ... 219

Capitolul 200 - Neplăceri îndurate de Jonael.
Căile Domnului sunt de nepătruns ...220

Capitolul 201 - Domnul face concesii răului
pentru a pune la încercare pe Satana şi pe cei
credincioşi! Adevărul este spada iubirii. Cum trebuie
să lupte adevăratul erou ...221

Capitolul 202 - Învăţaţi-i pe ceilalţi prin faptele
voastre bune şi prin cuvinte simple. Adevărata Biserică
- adevăratul Sabat. Adevărata casă a Domnului. Cum
trebuie să-L slujeşti cu adevărat pe Dumnezeu! ... 222

Capitolul 203 - Confesiunea păcătoşilor. Spiritul
şi comportamentul adevăratului misionar. Cântecul
de slavă al lui Jonael ...222

Capitolul 204 - Kisjonah şi Baram se întrec în
intenţii bune. Parabola mamei şi a celor doi fii diferiţi
ai săi ... 223

Capitolul 205 - Despre esenţa iubirii. Iubirea
cerească şi iubirea infernală. Răsplata faptelor realizate
din iubire ...225

Capitolul 206 - Bucuria oaspeţilor la micul
dejun. Tristeţea îngerilor. Hrana corpului, a sufletului
şi a spiritului ...226

Capitolul 207 - Nefasta influenţă a dezmăţului
asupra sufletului. Moartea spirituală - consecinţă a
lipsei de autocontrol. Despre adevăratul post.
Nocivitatea mortificării făcute pentru a comunica cu
spiritele. Trăiţi şi învăţaţi-i pe ceilalţi să trăiască la fel
cum trăiesc Eu şi cum vă învăţ Eu să trăiţi! ...226

Capitolul 208 - Domnul şi însoţitorii Săi în
grădină. Liniştea de dinaintea furtunii. Cutremurul
pământului, vijelie, furtună pe mare. îngerul îi
linişteşte pe oamenii înfricoşaţi ...227

Capitolul 209 - Utilitatea furtunii: distrugerea
duşmanilor. Pericol pentru misionari ...228

Capitolul 210 - Excursie în vale la Cana.
Agricultorii evrei săraci şi bogaţii negustori greci ... 229

Capitolul 211 - Vindecarea miraculoasă în valea
din Cana. Suflete bolnave într-un corp sănătos! Regulă
de viaţă! Blestem asupra cămătarilor. Decadenţa
socială ...230

Capitolul 212 - Răbdarea lui Dumnezeu are şi
ea limite. Stoicul Philopold se răzvrăteşte împotriva
ordinii divine ...232

Capitolul 213 - Suflete venite pe pământ.
Pământul - unica şcoală a copiilor lui Dumnezeu.
Despre reîncarnare. Lumea solară de pe Procyon.
Miracolul îngerului mesager. Contractul din lumea
solară ...233

Capitolul 214 - Motivul pentru care ne uităm
vieţile anterioare. Relaţia corp, suflet, spirit.
Desăvârşirea omului terestru. Diferenţa dintre fiinţele
de pe această planetă şi cele de pe alte lumi ... 234

Capitolul 215 - Despre încarnarea Domnului
şi despre adevăraţii Săi succesori ...235

Capitolul 216 - Omul inferior şi omul superior.
Motivul încarnării Domnului pe această planetă
înapoiată. Cei din urmă vor fi cei dintâi, Iisus vesteşte
noua revelaţie ... 235

Capitolul 217 - Vicleniile Satanei nu au
influenţă decât asupra simţurilor omului, dar nu au
nici o putere asupra voinţei de neclintit a unui suflet
neprihănit ...236

Capitolul 218 - Raportul servitorilor lui Kisjonah
despre evenimentele petrecute în timpul absenţei
Domnului ...237

Capitolul 219 - Un nou aspect al misiunii.
Despre necesitatea fermentaţiei. Parabola boului gras ...239

Capitolul 220 - Cunoaşterea de sine este
primordială. Un avertisment împotriva inconştienţei,
nepăsării, somnului şi lenei ...239

Capitolul 221 - Blestem asupra nepăsării şi a
lenei. Binecuvântarea activităţii. Despre suveranii
puternici şi despre suveranii slabi. Predica din timpul
nopţii referitoare la activitate ...240

Capitolul 222 - Cei cinci farisei din Betleem
spală picioarele Domnului. Evanghelia vieţii ... 242

Capitolul 223 - Opinia celor cinci farisei: El este
ori un zeu, ori un diavol! Iisus nu a fost esenian ... 243

Capitolul 224 - Disputa dintre Kisjonah şi
Baram. Importanţa şi esenţa introspecţiei. Satana
tulbură introspecţia ...243

Capitolul 225 - Apariţia unui veritabil leviatan.
Recompensa promisă celor curajoşi ...244

Capitolul 226 - Despre binefacerile unei
meditaţii realizate cu regularitate şi despre noua
naştere. Despre spiritism (comerţul cu spirite). Drumul
către infern ...245

Capitolul 227 - Excursia pe mare de după masă.
Revenirea bolii fiicei lui Iair. Întoarcerea la Kis ...246

Capitolul 228 - La căpătâiul fiicei sale, Iair
înţelege adevărul. Ameninţarea fariseilor ... 247

Capitolul 229 - Laşitatea lui Iair. Dezaprobarea
lui Borus. Răsplata din Lumea de dincolo ...249

Capitolul 230 - Bucuria discipolilor şi
recunoştinţa Măriei. Eu şi Tatăl una suntem, Iosis
povesteşte că fiecare proprietar nu este decât
păstrătorul unor bunuri împrumutate de la
Dumnezeu. Ultimele cuvinte ale lui Iosif ...250

Capitolul 231 - Arestarea unui grup de contrabandişti.
Dispoziţiile lui Kisjonah şi ale judecătorului roman
pentru a rezolva problema ... 251

Capitolul 232 - Eliberarea copiilor furaţi.
Pregătirile pentru proces ...252

Capitolul 233 - Cei doisprezece farisei interogaţi
au fost sever condamnaţi, în ciuda paşaportului lor
semnat de Cezar Augustus ...253

Capitolul 234 - Fariseii, aflaţi la strâmtoare,
plătesc amenda cu argintul pe care îl furaseră din
taxele imperiale ...255

Capitolul 235 - Întâlnirea dintre Iisus şi
procurorul Faustus ...255

Capitolul 236 - Faustus vede în vis grandoarea
cerurilor. Iubirea lui Faustus pentru Lidia.
Omul nu trebuie să separe ceea ce Dumnezeu a unit ... 256

Capitolul 237 - Sosirea lui Philopold. Răfuiala
fariseilor cu justiţia. Eficacitatea lui Faustus ...257

Capitolul 238 - Procesul templierilor,
mărturisirea acoliţilor lor. Faustus reduce
condamnarea ...258

Capitolul 239 - Continuarea procesului. Cei
unsprezece farisei, aflaţi în încurcătură, abandonează
toate comorile pentru a-şi recâştiga libertatea ... 259

Capitolul 240 - Despre adevăratul Sabat. Cei
unsprezece farisei sunt repuşi în libertate. Împărţirea
comorilor. Întoarcerea copiilor la părinţii lor ... 261

Capitolul 241 - Dieta copiilor. Influenţele
spiritelor rele asupra copiilor. Cauzele maladiilor
infantile ...262

Capitolul 242 - Secretul forţei vitale. Efectul
purificator al bolilor şi dieta ... 263

INDEX TEMATIC ...264
Nu există extrase referitoare la această carte
 • cartea a apărut în 2000 la editura Shambala
 • traducător: Gregorian Bivolaru
 • cartea cuprinde 272 pagini în format 20x27cm şi o greutate de 0.370 kg
 • ISBN: 973-9466-02-8
 • cartea a fost vizualizată de 5413 ori începând cu data de 06.05.2011
Nu sunt păreri

Puteţi adăuga păreri doar dacă sunteţi autentificat.
 • Poşta Română
  10.00 lei
  Livrare prin Poşta Română, plata ramburs
  Termen de livrare: 2-4 zile lucrătoare
  - Gratuit pentru comenzi cu valoare a produselor mai mare de 150.00 lei

 • Livrare prin curier rapid în Bucureşti şi zone limitrofe (Bookurier)
  10.00 lei
  Bucureşti, Bragadiru, Buftea, Chiajna, Chitila, Dobroeşti, Dudu, Măgurele, Mogoşoaia, Otopeni, Pantelimon, Popeşti Leordeni, Pipera, Roşu, Voluntari.
  Termen de livrare: 24-48 ore (în funcţie de ora la care s-a lansat comanda)
  - Gratuit pentru comenzi cu valoare a produselor mai mare de 150.00 lei

 • Livrare prin curier rapid în alte localităţi decât Bucureşti
  14.00 lei
  livrare prin curier rapid în orice localitate, confirmarea livrării se va face telefonic
  Termen de livrare: 24-48 ore (în funcţie de ora la care s-a lansat comanda)
  - Gratuit pentru comenzi cu valoare a produselor mai mare de 200.00 lei

Nu sunt definite linkuri pentru această carte
carţi de acelaşi autor cu "Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 1"
carţi din acelaşi domeniu cu "Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 1"
(creştinism > revelaţii)
contact | termeni şi condiţii | © EuSunt.ro | ultima actualizare vineri, 20 octombrie 2017
Cărţi vizualizate recent
toolbar
toolbar