cărți din domeniul

Una din cele trei religii monoteiste contemporane, alături de iudaism și islam, Creștinismul este religia acelora care mărturisesc credința în Iisus Hristos și purtător al unui mesaj universal de mântuire propovăduită de apostoli. Crestinismul își are originea în Iudaism. Nucleul fundamental al credinței creștine constă în afirmarea lui Dumnezeu — creator al Universului. Creștinismul este religia lui Hristos, cel înviat.

Cărțile despre Creștinism, propuse, devin o formă de comunicare importantă pentru sistemele doctrinare al Creștinismului: Catolicism, Gnosticism, Isihasm sau Ortodoxie. Cărțile despre Creștinism te învață despre înțelepciune, despre păcat, despre destin, despre taina iubirii, despre felul în care poate fi cautat și descoperit Dumnezeu, pretutindeni.


11
%
.11
Filocalia lui Origen  - florilegiu din scrierile lui Origen, alcătuit de Sf. Grigore de Nazianz şi Sf. Vasile cel Mare
32,00 lei
/
36,00 lei
12
%
.00
Capete gnostice  - despre teologie şi despre iconomia întrupării Fiului lui Dumnezeu
22,00 lei
/
25,00 lei