Mystagogia icoanei

   Modelul declarat de autor pentru mystagogia sa iconică este Mystagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul, unde găsim tratate corespondenţe între viaţa divină şi cea creată. Aici analogia este întemeiată pe iconicitate şi astfel depăşeşte simpla metodă filosofică a analogiei, care în afara unei întemeieri iconice rămâne nemotivată. Originea Tainei Iconicului este Paternitatea, a cărei revelaţie constituie miezul psihanalizei creştine, axată pe ideea de filiaţie şi cea de ritual pneumatic... Transpunerea antropologică a învăţăturii Sfântului Grigorie Palama despre Fiinţa şi energiile necreate în Dumnezeu - sarcină pe care părintele Dumitru Stăniloae o prezenta ca pe un important deziderat al teologiei creştin-ortodoxe actuale - este dezvoltată de către părintele Ghelasie în mod amplu şi acurat, în acord cu gândirea patristică. Mystagogia icoanei devine posibilă prin această unitate a planurilor de existenţă, fără ames-tecare şi fără separare. "Astfel", arată Cuviosul de la Frăsinei, "icoana creştină este Hristicul întrupat", mai presus de inteligibil, iar spiritualitatea creştină poate fi doar "după chipul Bisericii, Chipul Liturghiei Sale". (Florin Caragiu)

data apariției:
Ianuarie 2010
editura:
colecția:
ISBN:
973-
format:
15x21
greutate:
0.395 kg

Ai citit cartea?
Spune-ne cum ți s-a părut!