Termeni și condiții

Consideraţii generale

Utilizarea (incluzând vizitarea sau cumpărarea produselor) acestui site presupune să citiţi şi acceptaţi în totalitate termenii şi condiţiile ce vor fi detailate mai jos. Pentru folosirea în cele mai bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a termenilor şi condiţiilor.
Site-ul www.eusunt.ro este întreţinut şi administrat de societatea Revea Art.
Revea Art îşi asumă dreptul de a face orice modificări ale acestor prevederi, precum şi orice modificări site-ului www.eusunt.ro, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens. Cea mai recentă versiune a termenilor şi condiţiilor poate fi citită oricând folosind legătura "termeni şi condiţii" din josul paginilor site-ului.

Drepturi de autor

Întregul conţinut al site-ului www.eusunt.ro (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date), este proprietatea societăţii Revea Art şi a editurilor cu care colaborează, şi este apărat de legea pentru protecţia drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul Revea Art sau al proprietarilor de drept a oricăror dintre elementele de mai sus se pedepseşte conform legilor in vigoare. Compania a fost foarte atentă în selectarea materialelor care apar pe site-ul www.eusunt.ro. Daca totuşi credeţi că am încălcat drepturile de autor pe care le aveţi vizavi de conţinutul site-ului www.eusunt.ro vă rugăm să ne scrieţi de urgenţă la adresa de email: contact@eusunt.ro.

Comentarii, comunicări şi alte date/informaţii

Cei care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii şi orice alte comunicări; să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informaţii, atât timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimator, nu tulbură în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanţ, email-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de email sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entităţi vor fi sancţionate în conformitate cu legile în vigoare. Societatea Revea Art are dreptul (dar nu şi obligaţia) de a şterge orice astfel de conţinuturi identificate pe site. Societatea Revea Art nu va purta responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări. În cazul trimiterii sau afişării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă societăţii Revea Art şi afiliaţilor/asociatilor acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil şi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum şi dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, societăţii Revea Art şi afiliaţilor/asociaţilor săi sau celor cărora le retransmite dreptul de licenţă dreptul de a utiliza numele pe care îl asociaţi cu un astfel de conţinut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl afişează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conţinut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane. Revea Art nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru conţinutul mesajelor/comunicărilor afişate/transmise de un utilizator prin intermediul site-ului www.eusunt.ro.
Prin accesarea site-ului www.eusunt.ro, folosirea, vizitarea, comandarea, abonarea la newsletter sau trimiterea de email-uri adresate societăţii Revea Art, comunicarea se realizează în mod electronic, se consideră că utilizatorul consimte primirea notificărilor de la Revea Art în modalitate electronică, incluzând şi comunicări prin email sau prin anunţuri pe site.

Datele personale, informaţii şi securitatea lor

Pe site-ul www.eusunt.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activităţile care survin prin accesarea contului şi parolei personale. Societatea Revea Art nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.
Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către Revea Art numai în scopul declarat al acestui site. Informaţiile din contul de înregistrare, precum şi datele din formularul de comandă vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate, informări despre eventualele promoţii, buletinele informative (newsletter) etc.
Site-ul www.eusunt.ro colectează informaţii referitoare la utilizatori în procesul de înregistrare pe site şi prin folosirea de cookies-uri. Când utilizatorii solicită pagini de pe server-ul unde este găzduit site-ul, acesta colectează automat unele informaţii despre solicitanţi, cum ar fi adresele IP. Aceste adrese sunt folosite de calculatoarele din reţea pentru a expedia utilizatorilor paginile cerute de aceştia.
Datele personale vor putea fi însă transmise autoritaţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.
Revea Art se obligă să nu facă publice sau să nu vândă bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele personale ale clienţilor săi.
Revea Art garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul său informatic. Revea Art nu îşi asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de orice defecţiuni sau erori ale software-ului cu care este conceput şi găzduit site-ul şi nici nu garantează faptul că site-ul, serverul/serverele sau emailurile expediate de www.eusunt.ro nu conţin viruşi sau alte componente dăunătoare. De asemenea, societatea Revea Art nu răspunde pentru eventualele probleme de securitate ale serverului ce găzduieşte site-ul sau pentru problemele cauzate de funcţionalitatea conexiunii internet.

Accesul la site

Societatea Revea Art garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societăţii Revea Art, fără acordul scris al acesteia. De asemenea, vă angajaţi să suportaţi orice costuri adiţionale legate de accesarea site-ului, cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice şi de internet.

Limitare de responsabilitate

Societatea Revea Art şi furnizorii/partenerii săi, nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi facută vinovată pentru pagubele apărute prin folosirea în orice fel a produselor achizitionate prin intermediul acestui site. Site-ul www.eusunt.ro şi materialele aferente sunt folosite "aşa cum sunt" şi "atât cât sunt disponibile" fără garanţii de nici un fel. Societatea Revea Art nu oferă nici o garanţie, nici în mod expres şi nici implicit, în ceea ce priveste inclusiv, dar fără limitare la funcţionarea acestui site, informaţia, conţinutul, materialele sau produsele de pe site, precum şi potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site şi cumpărarea produselor se face pe propriul risc.
Informaţia prezentată poate include inacurateţi de ordin tehnic sau erori de tastat. Informaţiile acestui site vă sunt oferite cu buna credinţă, din surse apreciate ca fiind de încredere. Nu garantăm că informaţiile sunt exacte, complete sau obiective, de aceea nimeni nu trebuie să se bazeze pe ele pentru nici un scop. În eventualitatea în care preţul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost greşit introduse în bazele noastre de date sau afişate greşit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, compania noastră îşi alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută.

Declinarea responsabilităţii

Conţinutul site-ului www.eusunt.ro (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost alcătuit în strânsă colaborare cu furnizorii produselor prezentate. Din acest motiv, compania Revea Art nu îşi asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate în magazinul nostru, acestea fiind identice cu cele puse la dispoziţia noastră de către furnizorii fiecărui produs.
Revea Art nu poate garanta disponibilitatea în stocuri a tuturor produselor afişate. Din acest motiv, compania Revea Art îşi asumă dreptul de a nu livra parţial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă a furnizorului sau nu sunt disponibile din alte motive (lipsa momentană din stoc, epuizarea ediţiei, etc).
Valoarea maximă a obligaţiilor societăţii Revea Art faţă de orice client în cazul nelivrării sau al livrării necorespunzătoare a produselor cumparate este valoarea sumelor încasate de Revea Art de la respectivul client. Dupa expedierea produselor, societăţii Revea Art nu i se mai poate cere în nici un fel returnarea banilor. De asemenea, clientul nu mai poate returna produsele, însă produsele pot fi înlocuite dacă reclamaţia este întemeiată.

Preţuri şi campanii promoţionale

Preţurile produselor sunt cele afişate pentru fiecare produs în parte.
Societatea Revea Art va putea desfăşura orice campanie promoţională referitor la produsele afişate pe site, promoţii ale caror condiţii vor fi stabilite în întregime de către Revea Art. Aceste condiţii sunt aduse la cunostinţa eventualilor participanţi numai prin intermediul site-ului propriu. De promoţii beneficiază doar acele comenzi care respectă întocmai regulile afişate pe site. De asemenea promoţiile se aplică doar comenzilor care sunt înregistrate de către companie în perioada de timp în care promoţia este validă şi numai în limita stocului disponibil. Revea Art nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru promoţie şi o poate întrerupe sau anula în orice moment fără nici o notificare prealabilă.

Legături/link-uri

Societatea Revea Art nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe acest site (legături de natură comercială sau publicitară). Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora.

Dispute şi conflicte

Orice conflict apărut între www.eusunt.ro şi clienţi se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înţelegere între cele două părţi. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplică prevederile legale româneşti din acest domeniu iar soluţionarea conflictelor este de compentenţa instanţelor de judecată române.

Condiţii legale

Site-ul www.eusunt.ro funcţionează conform tuturor prevederilor legale în vigoare ale Statului Român.

Dispoziţii finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea şi lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecţiuni condiţiile şi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeasi cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii clientul îşi asumă în totalitate aceste riscuri.

Date de identificare ale companiei:

S.C. Revea Art S.R.L.
Adresa poştală: b-dul. Ion Mihalache, nr. 315, bl. I, sc. A, ap. 3,
sector 1, cod 011183, Bucureşti
Cod Unic de Înregistrare: R16136611
Nr. de înregistrare: J40/2036/2004
Telefon: 021-665.69.86; 0722.298.137
Fax: 021-665.69.86
Email: contact@eusunt.ro