Genomul uman - cercetări de paleogenetică moleculară la populaţiile vechi din Epoca Bronzului şi a Fierului de pe teritoriul României - evidenţierea relaţiilor genetice cu populaţia românească şi alte popuGenomul uman - cercetări de paleogenetică moleculară la populaţiile vechi din Epoca Bronzului şi a Fierului de pe teritoriul României - evidenţierea relaţiilor genetice cu populaţia românească şi alte popu

   Tratatul distinşilor cercetători ştiinţifici şi doctori în genetică Georgeta Cardoş şi Alexander Rodewald este mai mult decât o pledoarie pentru adevăr, este adevărul însuşi. în ultimii 20 - 25 de ani, tehnicile de excepţie din laboratoare, analizele sofisticate, comparaţiile edificatoare cu alte genomuri umane, toate metodele noi, inimaginabile acum 50 sau 100 de ani, fac posibile acum descifrări genetice din mumii umane cu o vechime de peste 35.000 de ani, cum sunt resturile umane din Peştera Cioclovina. Mai mult decât atât, în ultimii zece ani, paleogenetica moleculară este domeniul cu înregistrări de succese remarcabile care confirmă multe dintre ideile care, înainte, erau simple ipoteze.
   În tratat sunt prezentate cercetările şi concluziile de paleogenetica moleculară făcute la populaţii vechi din Epoca Bronzului şi din Epoca Fierului şi care au trăit pe teritoriul actual al României. De asemenea, sunt scoase în evidenţă relaţiile surprinzătoare din punct de vedere genetic ale altor neamuri europene, în comparaţie cu neamul românesc.
   Meritul fundamental al autorilor cărţii este acela de a fi demonstrat ştiinţific structura genetică, originea, evoluţia şi răspândirea geografică a omului contemporan. De asemenea, dânşii au scos în evidenţă structura socială a populaţiilor vechi şi a celor actuale, combinaţiile genetice ale diferitelor popoare de-a lungul timpului şi importanţa pe care aceste descoperiri o are în medicina legală, în analiza şi diagnosticarea bolilor genetice, precum şi în modul prin care pot fi tratate. Ca urmare, descoperirile genetice au semnificaţii de importanţă vitală pentru viaţa oamenilor şi, de asemenea, ele contribuie fundamental la cunoaşterea şi evaluarea originii unui neam de pe pământ.
   Cartea Genomul uman este un veritabil şi demn de preţuit document, pentru că are ştiinţa ca structură şi ca fundament. Ideile care se desprind din paginile cărţii coincid cu ceea ce societatea pe care am onoarea să o conduc, "Reînvierea Daciei" ("Dacia Revival"), afirmă răspicat de aproape două decenii: noi suntem urmaşii daco-geţilor şi nu ai romanilor, noi nu suntem urmaşii Rome!
   Adresez cele mai calde felicitări autorilor pentru uriaşa şi migăloasa pregătire ştiinţifică şi tehnică, pentru munca asiduă de laborator, pentru observaţiile pe care le-au prezentat într-o formă care să poată fi înţeleasă de un public mai larg, pentru sistematizarea materialelor, pentru fotografiile inspirate, pentru tabelele şi schemele revelatoare dar, mai ales, pentru superba lor pasiune ca oameni de ştiinţă pentru care adevărul nu are nicio legătură cu politica şi nici cu opinia altora.
   Recomand călduros această carte tuturor românilor care vor să ştie de unde se trag ca neam şi care vor să afle adevărul pe calea ştiinţei genetice. Vor putea constata pe baze ştiinţifice că, într-adevăr, Noi nu suntem urmaşii Romei! (Dr. Napoleon Săvescu)

data apariției:
Septembrie 2013
editura:
ISBN:
978-606-632-159-4
număr pagini:
158
format:
17x24
greutate:
0.25 kg

Ai citit cartea?
Spune-ne cum ți s-a părut!

alte cărți din același domeniu