Cânturile divine ale lui Zarathustra - Avesta - Yasna, III - GathaCânturile divine ale lui Zarathustra - Avesta - Yasna, III - Gatha

   Avesta este cea mai importantă colecţie de texte ale zoroastrismului scrise în limba avestică. între Avesta şi Rig Veda există multe asemănări de ordin lingvistic şi cultural, probabil derivate dintr-o rădăcină comună: vechile tradiţii indo-iraniene.
   Scrierile din corpusul avestic au fost adunate în decursul a şapte secole; este vorba de o compilaţie de texte aparţinând unei literaturi foarte vechi, din care au fost reţinute numai cele care răspundeau unei duble exigenţe: aveau un caracter liturgic şi erau redactate în avestică. Iată motivul pentru care Avesta este mai degrabă o "Carte de rugăciuni" decât o "Biblie". Aceste texte au circulat pe cale orală cu mult timp înainte de a fi aşternute în scris, cea mai importantă redactare datând din vremea regelui Sapur II (309-379). Este cartea cea mai sacră a religiei zoro-astriene.
   Manuscrisele Avestei există în două forme. Una dintre acestea este Zend-i Avesta; aici, cărţile avestice (Yasna, Vispered şi Vendidad) se găsesc împreună cu comentariile (zend) ulterioare la ele. Cealaltă formă este Vendidad Sadeh, în care cărţile avestice sunt prezentate succesiv, pe capitole, în ordinea folosită în ceremonia Vendidad, fără nici un comentariu.
   Avesta are o alcătuire tripartită:
   1) Yasna: o colecţie de versete cu caracter liturgic.
   2) Vispered: o culegere de versete care completează Yasna, împărţită în 23 de secţiuni. însoţeşte de regulă, ca text de susţinere, versetele din Yasna în timpul ceremonii lor liturgice.
   3) Vendidad constă din douăzeci şi două de fragmente (Fargard), în care se vorbeşte despre formele de manifestare ale spiritelor, despre reguli şi măsuri de igienă pentru prevenirea bolilor şi despre diferite chestiuni morale; acestea sunt prezentate sub forma unor discuţii între Ahura Mazda şi Zarathustra.
   Centrul de greutate al secţiunii Yasna este reprezentat de Cânturile divine (Gatha) atribuite lui Zarathustra. Cuvântul gatha, existent şi în sanskrită, înseamnă "psalm", "poem", "imn". Unele dintre aceste versuri devoţionale sunt adresate direct lui Ahura Mazda, Divinitatea supremă, Creatorul omniscient. în ele se vorbeşte despre Esenţa divină a adevărului, despre Cugetarea Bună (Vohu Manah), despre Dreptatea divină (Asha) etc; prin intermediul lor sunt făcute cunoscute planurile Divinităţii pentru omenire şi sunt redate în imagini inspirate viziuni ale Divinului. Alte versuri sunt adresate de către profet oamenilor obişnuiţi, veniţi să-i asculte sfaturile, prin care îi îndeamnă să trăiască în deplina ascultare a poruncilor lui Ahura Mazda; în acelaşi timp Zarathustra intervine ca mijlocitor al oamenilor, solicitând Zeului să le fie favorabil; alte versete redau ardoarea credinţei autorului lor şi îi fac cunoscute profeţiile. Unele cânturi au puternice accente autobiografice, furnizând date preţioase despre viaţa şi misiunea profetică a lui Zarathustra1. Aceste versete exprimă în mod succint o întreagă tradiţie existentă în vechiul Iran şi cuprind în ele toată filozofia şi întreaga doctrină zoroas-triană, chiar dacă într-o formă nesistematică.

data apariției:
Februarie 2009
editura:
traducător:
Radu Duma
ISBN:
978-973-111-027-1
număr pagini:
176
format:
13x22
greutate:
0.18 kg

Ai citit cartea?
Spune-ne cum ți s-a părut!

alte cărți de ***
alte cărți din același domeniu